W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

REKRUTACJA NA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

OGŁOSZENIE
REKRUTACJA NA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ)

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- TURA 1 -

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

  1. Tura I - w roku akademickim 2016/2017;
  2. Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze I pilotażowych praktyk zawodowych mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej:

Lp. Kierunek Studiów Rok studiów Planowana liczba studentów biorących udział w projekcie Termin Praktyki Pilotażowej
1 Pielęgniarstwo II i III 15

30/11/2016

30/09/2017

2 Położnictwo II i III 3

30/11/2016

30/09/2017

3 Fizjoterapia II i III 70

30/11/2016

30/09/2017

4 Kosmetologia II i III 20

30/11/2016

30/09/2017

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 2) należy złożyć w biurze rektora lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 10 stycznia 2017 r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Załącznik 1 - DOCZ1_-_Regulamin_rekrutacji_uczelnianych_opiekunów_PPZ.doc

Załącznik 2 - DOCZ2_-Formularz_wniosku_nauczyciela_akademickiego_o_udział_w_projekcie.doc

Licznik wizyt na stronie: 236
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 24-03-2017 10:47
Modyfikował: Bartosz Komuszyński   |  Data modyfikacji: 24-03-2017 13:35

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera