Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Ankieta absolwentów 2013/2014 - ETAP 2

W roku 2015 w okresie 01.07.2015 – 31.12.2015 przeprowadzono ankietę monitorowania losów zawodowych studentów, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2013/2014. Ankieta została przeprowadzona online wśród absolwentów kierunków: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo oraz kosmetologia.

Średnia wieku uczestników ankiety wyniosła 28,09 lata.


Udział poszczególnych kierunków w badaniu:


W tym:


Obszar zamieszkania absolwentów:


Ocena bazy i warunków studiowania przez uczestników ankiety:


Ocena poziomu przygotowania merytorycznego kadry dydaktycznej:


Na pytanie odnośnie stopnia przygotowania do realizacji obowiązków zawodowych absolwenci odpowiadali następująco:


Na pytanie o sposób w jaki należy zmodyfikować program studiów, aby absolwenci lepiej spełniali oczekiwania pracodawców uczestnicy wskazywali:


Według badań 75% uczestników ankiety było zadowolonych z wyboru uczelni oraz kierunku studiów, poniżej wykres z dokładnym rozkładem odpowiedzi:


Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o polecenie przez absolwentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu znajomym:


Co według badanych jest najważniejsze w drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego:


Rozkład odpowiedzi na pytanie, o to czy zdobyte umiejętności pomagają w znalezieniu pracy oraz czy służą dalszemu rozwojowi zawodowemu:


52% badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie o podjęcie studiów II stopnia:


Okres poszukiwania pracy przez absolwentów:


Forma zatrudnienia badanych osób:


Miejsce zatrudnienia absolwentów:


Placówki, w jakich zatrudnienie znaleźli uczestnicy ankiety:


Czynniki mogące decydować o przyjęciu do pracy wskazane przez absolwentów:


Formy dalszego doskonalenia zawodowego preferowane przez uczestników ankiety:

Licznik wizyt na stronie: 512
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 23-02-2016 09:25
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 07-03-2016 08:11

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera