Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Opolski Program Rozwoju Nauk Medycznych

logopmwsz.jpeg

Opolski Program Rozwoju Nauk Medycznych  
   Fundamenty programu:
1. Rozwój środowiska akademickiego w obszarze nauk medycznych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu:  Lata 2013 – 2016 trzy kierunki medyczne otrzymują „prawa magisterskie” – fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo   24 samodzielnych pracowników nauki: 9 profesorów i 15 doktorów habilitowanych, planowane zatrudnienie kolejnych 6 w roku 2016  W roku 2015 utworzenie Komisji Bioetycznej przy PMWSZ w Opolu  Przyznanie w 2015 czasopismu naukowemu „Puls Uczelni” 6 pkt. MNiSW  Rozbudowa laboratoriów ze środków MNiSW 7 mln złotych 2. Doświadczenie naukowo-badawcze kadry Państwowej Medyczne Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu:  Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego przez 2 pracowników PMWSZ w Opolu w roku 2015/2016  Wypromowanie 5 doktorów spośród naszej kadry w roku akademickim 2015/16 w tym 3 przez promotorów, pracowników PMWSZ w Opolu  W ciągu ostatnich 5 lat ponad 400 publikacji naukowych autorstwa pracowników PMWSZ w Opolu  Uznanie środowisk naukowych – nagroda Polskiej Akademii Nauk dla naszych pracowników za pracę naukową w roku 2015  Udział pracowników w grantach naukowych  Wyposażenie w aparaturę naukową i dalsze inwestycje w tym zakresie 3. Doświadczenie naukowo-badawcze opolskich szpitali – około 160 publikacji naukowych autorstwa pracowników opolskich szpitali (opolska afiliacja)  4. Plan uruchomieniu studiów na kierunku lekarskim w Opolu przez Uniwersytet Opolski  5. Poparcie władz Opola i Województwa Opolskiego dla rozwoju kształcenia kadr medycznych 
 
                                                                            Opolski Program Rozwoju Nauk Medycznych  
  Licząc na:
1. Współpracę między placówkami ochrony zdrowia a opolskimi uczelniami 2. Patronat nad Opolskim Programem Rozwoju Nauk Medycznych władz i przedstawicieli państwowych instytucji Miasta Opola i Województwa Opolskiego 3. Wsparcie medialne środowiska opolskich dziennikarzy  
Będą realizowane następujące cele projektu:
1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne zainteresowanych pracowników opolskich placówek ochrony zdrowia w pracy naukowo-badawczej: 1.1. Promotorstwo doktoratów 1.2. Wspólne przygotowanie projektów badawczych oraz dokumentów do konkursów na granty naukowe  1.3. Pomoc przy przygotowaniu wyników badań do publikacji w czasopismach naukowych ze wskaźnikiem cytowań (impact factor) 2. Wspólne organizacyjne działania na poziomie władz opolskich uczelni i placówek ochrony zdrowia wspierające pracowników tych instytucji w ich rozwoju naukowym. 3. Zaangażowanie wszystkich opolskich instytucji w organizacji finansowania projektów naukowo-badawczych z zakresu nauk medycznych 4. …………..kolejne cele, bo Opolski Program Rozwoju Nauk Medycznych ma charakter projektu otwartego i wspólnie zadbajmy o        
OPOLSKIE NAUKI MEDYCZNE

Licznik wizyt na stronie: 786
Opublikował:    |  Data publikacji: 19-02-2016 20:12
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 19-02-2016 20:40

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera