W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Dr hab. Profesor Nadzwyczajny PMWSZ w Opolu- Donata Kurpas- rozpoczęła współpracę z Klastrem Innowacyjna Medycyna

logoinnowacyjna medycyna.png

Współpraca z doktor Kurpas

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją o rozpoczętej współpracy z dr hab. nauk medycznych panią Donatą Kurpas, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Pani Donata będzie zajmowała się przygotowywaniem ekspertyz obejmujących potrzeby osób starszych.  Opracowywane analizy będą dotyczyły potrzeb społecznych, psychologicznych i somatycznych dolnośląskich seniorów oraz ich zapotrzebowania na produkty i usługi.

Pani Donata to wybitny pracownik naukowy w swojej dziedzinie, osoba pełna zaangażowania i pasji. O jej wiedzy i doświadczeniu świadczy szereg tytułów i publikacji. Obroniła doktorat w 2003 roku, specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej ukończyła w 2005r. W 2015r. otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Autorka ponad 600 publikacji z zakresu zagadnień klinicznych, organizacji i ewaluacji opieki podstawowej (w tym opieki nad pacjentami chorymi przewlekle), zdrowia publicznego i medycyny środowiskowej. Brała udział w wielu projektach wieloośrodkowych w kraju i za granicą. Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (powołany przez MNiSzW), ekspert PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Redaktor naczelny kwartalnika „Family Medicine & Primary Care Review” oraz kwartalnika „Puls Uczelni-Higher School’s Pulse”. Redaktor Działów BMC Family Practice i Rural and Remote Health Journal. Recenzent czasopism zagranicznych i krajowych. Brała czynny udział w ponad 40 konferencjach międzynarodowych i ponad 70 krajowych. Stypendystka Komisji Fulbrighta, Fundacji SOROS, EURACT, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Funduszu im. E. Niedźwirskiego. Kilkakrotnie nagradzana za działalność naukową i dydaktyczną przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz JM Rektora PMWSZ w Opolu. Honorowy Obywatel Hrabstwa Roanoke, VA, USA oraz Honorowy Obywatel Miasta Roanoke, VA, USA. Ambasador Saint Francis Service Dogs (Roanoke, VA, USA).

To zaszczyt współpracować z tak wybitną postacią, dlatego jest nam niezmiernie miło, że zechciała dołączyć do naszego grona. Mamy również nadzieję, że ta współpraca zaowocuje wieloma sukcesami i będzie polem do rozwoju zarówno naszej firmy jak i Pani prof. dr hab. Donaty Kurpas.

 

http://innowacyjnamedycyna.eu/drkurpas/

Licznik wizyt na stronie: 954
Opublikował:    |  Data publikacji: 11-02-2016 12:36

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera