Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

VII Konferencja Naukowo Szkoleniowa Wyzwania Pediatrii XXI wieku wady wrodzone u dzieci– problem kliniczny, psychologiczny i socjoekonomiczny

Dnia 1 czerwca 2011 roku, już po raz siódmy, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, otwarła swoje podwoje dla uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w ramach cyklu „Wyzwania pediatrii XXI wieku” . W tym roku temat przewodni konferencji brzmiał: ”Wady wrodzone u dzieci – problem kliniczny, psychologiczny i socjoekonomiczny”.

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz JM Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko.
            Według badań epidemiologicznych, na świecie rodzi się około 2-3% dzieci z różnymi wadami. Wrodzone wady rozwojowe są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci noworodków.
            Dzieci z wadami rodziły się zawsze i zawsze zadawano sobie pytanie co jest tego powodem.
Uważano, że urodzenie się dziecka z wadami jest:
      złą wróżbą,
      ostrzeżeniem bogów przed ważnymi zdarzeniami,
      karą za grzechy rodziców.
      wyrazem gniewu bożego, czy
      zapowiedzią nieszczęścia.           
            Osiągnięcia genetyki wytworzyły przekonanie, że dzisiaj można zapewnić urodzenie zdrowego dziecka. Niestety jest to przekonanie nieusprawiedliwione. Nie mniej dziś możemy znacznie zmniejszyć ryzyko urodzenia chorego dziecka. Wczesne, wewnątrzmaciczne wykrycie zaburzeń rozwojowych płodu pozwala na podjęcie działań diagnostycznych, które umożliwiają leczenie płodu dotkniętego wadą rozwojową.
            Rozwój usług związanych z diagnostyką prenatalną stawia rodziców oraz profesjonalistów reprezentujących różne dziedziny nauki wobec trudnych dylematów natury medycznej, etycznej, religijnej, prawnej, społecznej.
            Czynny udział w obradach konferencji przedstawicieli różnych specjalności (nie tylko medycznych) w tym: lekarzy, pielęgniarek, położnych, rehabilitantów, logopedów, pracowników naukowych jest dowodem na to, że wszyscy szukamy odpowiedzi na pytania: czy i dlaczego nasze dzieci są narażone na występowanie wad wrodzonych, czy możemy ograniczyć częstość ich występowania, co możemy zrobić aby zapewnić jak najlepszą jakość życia dziecku z wadą wrodzoną, kto ma finansować leczenie i opiekę nad dzieckiem obciążonym wadą?
            Prelegenci, jak każdego roku, nie zawiedli swoich wiernych słuchaczy. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład dr n. med. Roberta Śmigla, który w swoim wystąpieniu przedstawił fakty i mity diagnostyki prenatalnej.
            Przyjaciel, honorowy prelegent „konferencji pediatrycznych” dr n. med. Wojciech Walas w sposób jakże poglądowy dokonał charakterystyki wybranych wad wrodzonych, z którymi muszą radzić sobie każdego dnia lekarze zatrudnieni w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i OITD WCM w Opolu. A radzą sobie z nimi cudownie!
            Jakże trudny, z punktu widzenia etycznego, wykład poświecony ekonomicznym skutkom wad wrodzonych u dzieci, przedstawił dr Aleksander Wojtyłko, który z wielką dojrzałością systemową, taktem i akademickim podejściem poradził sobie z tym wyzwaniem.
            Tematem wiodącym konferencji okazała się wada wrodzona, która jeszcze do niedawna była wyrokiem dla wielu noworodków, a mianowicie przepuklina oponowo – rdzeniowa. Dziś, dzięki wspaniałym specjalistom, o wielkim sercu, ogromnym zapale i odwadze, takim jak prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj, już nim nie jest! Dzieci, które rodzą się z tą wadą ale odpowiednio szybko poddawane są korekcji chirurgicznej mają szanse na dalsze życie, którego jakość jest dla wielu z nich nie mała.
            Pan Profesor Maciej Bagłaj wzbudził podziw i uznanie słuchaczy nie tylko swoim wystąpieniem ale także postawą i poziomem obowiązkowości. Mimo swojej niedyspozycji zdrowotnej (stan po operacji stawu kolanowego) przyjechał do Opola i oczarował uczestników konferencji.
            Dopełnieniem, jakże cennym, wykładu Pana Profesora Bagłaja był wykład Pani Profesor Katarzyny Kiliś – Pstrusińskiej, która dokonała prezentacji problemu klinicznego, jakim jest pęcherz neurogenny będący powikłaniem przepukliny oponowo – rdzeniowej.                       
            Konferencja okazała się sukcesem. Uczestnicy (ok. 200 osób) mieli okazję do żywej dyskusji w kuluarach, w otoczeniu przedstawicieli firm, które były sponsorami tego naukowego przedsięwzięcia: Nestle Nutrition i Linde.
            Patronem medialnym konferencji było Radio Opole oraz Magazyn Pielęgniarki i Położnej.
            VII konferencja naukowo – szkoleniowa, to już przeszłość. Od dziś myślimy o VIII konferencji, która odbędzie się 1 czerwca 2012 roku a poświęcona będzie problemom immunoprofilaktyki u dzieci i młodzieży. Do zobaczenia za rok!
 
Przygotowała: dr n. med. Lucyna Sochocka – przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji    

Obraz 023.jpeg
Obraz 024.jpeg
Obraz 027.jpeg
Obraz 036.jpeg
Obraz 039.jpeg
 

Licznik wizyt na stronie: 6988
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 27-01-2012 14:05

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera