Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Praktyki Erasmus +

Erasmus+ Praktyki

Program Erasmus + jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej realizowanym w latach 2014-2020. W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie.

Kapitał mobilności

Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą  wynosi  2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich  przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane- w ramach każdego poziomu studiów - wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie").

Program umożliwia wyjazdy absolwentów (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutację należy przejść  na ostatnim roku studiów.

 

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje (fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia).

Kraje programu:  

  • kraje członkowskie UE,
  • Islandia, Lichtenstein i Norwegia
  • Turcja,  Macedonia.

Praktykę  można odbyć w:

 w  przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub  w innej instytucji (szpitalu, klinice itp.)

Praktyki nie można odbyć w instytucjach:

Licznik wizyt na stronie: 2300
Opublikował: Małgorzata Żytkiewicz   |  Data publikacji: 22-12-2015 11:15

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera