Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Ordynowanie leków i wypisywanie recept - 08.04.2016r.

 Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Rozpoczęcie kursu 8.04.2016r. godzina 14.30 sala 202

Terminy wykładów - program część I

 • 8.04.2016r. godzina 15.00 - 20.00 sala 202
 • 9.04.2016r. godzina 8.00 - 20.00 sala 303/304
 • 10.04.2016r. godzina 8.00 - 17.00 sala A2
 • 20.04.2016r. - godzina 15.30 - 19.15 sala 303

Zajęcia praktyczne – 20 godzin dydaktycznych realizowane w POZ (od poniedziałku do piątku)

Terminy wykładów - program część II

 • 8.04.2016r. godzina 15.00 - 18.45 sala 202
 • 9.04.2016r. godzina 8.00 - 12.30 sala 303/304
 • 10.04.2016r. godzina 8.00 - 15.30 sala A2
 • 20.04.2016r. - godzina 15.30 - 19.15 sala 303

Zajęcia praktyczne – 14 godzin dydaktycznych realizowane w POZ (od poniedziałku do piątku)

W dniu rozopoczęcia kursu uczestnicy zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w zawodzie pielęgniarki/położnej

Osoby, które zapisały się na kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept proszone są o dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje tj :

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia
 • zaświadczenie o ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa
 • prawo wykonywania zawodu pielegniarki, położnej

Warunki kwalifikacji na kursy:

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki i położne które posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

 • Uzyskały tytuł magistra pielęgniarstwa, położnictwa
 • Ukończyły studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo
 • Posiadają specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15aust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
 2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
 3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
 4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
 6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Czas trwania kształcenia – część I

 • zajęcia teoretyczne – 45 godzin
 • zajęcia praktyczne – 20 godzin realizowane w POZ

 

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia
 2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Czas trwania kształcenia – część II

 • zajęcia teoretyczne – 30 godzin
 • zajęcia praktyczne – 14 godzin realizowane w POZ

Liczba miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za kurs – 100 zł

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Uczelni BANK MILLENNIUM  SA  nr 96 1160 2202 0000 0000 3638 4649

Szczegółowe informacje dotyczące kursu można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 23 527

W dniu 11.01.2016r. rekrutacja została zakończona - brak wolnych miejsc.

Organizator kształcenia zastrzega możliwość zmiany terminu i godzin szkolenia.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie karty zgłoszenia na adres nowarab@wsm.opole.pl

Licznik wizyt na stronie: 3723
Opublikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data publikacji: 22-12-2015 10:43
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 04-04-2016 12:53

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera