Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Nagroda naukowa przyznana przez Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk!

nagroda PAN.jpeg Pracownicy Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu: dr Waldemar Andrzejewski, dr Krzysztof Kassolik, dr hab. Donata Kurpas i dr Tomasz Halski otrzymali zespołową nagrodę naukową w 2014 roku przyznaną przez Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk!

Nagroda została przyznana za eksperymentalne badania wpływu masażu na proces angiogenezy, których wyniki zostały przedstawione w pracy pt.” Effects of Synergistic Massage and Physical Exercise on the Expression of Angiogenic Markers in Rat Tendons. Praca powstała w ramach realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki i została opublikowana w czasopismie naukowym  BioMed Research International. (Journal of Biomedicine and Biotechnology) 2014, 1-9. Badania prowadzone były przez zespół naukowców z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Wykazano w nich, ze masaż ścięgien i mięśni u szczurów wykonywany w trakcie tygodniowego treningu biegowego może działać stymulująco na ekspresję szeregu mediatorów, które mogą stymulować proces angiogenezy (powstawania nowych naczyń krwionośnych) w masowanej tkance, co pośrednio może przyczynić się do adaptacyjnego wzrostu metabolizmu i zapobiegania przejściowej podatności na urazowość tkanki ścięgnistej. Uzyskane wyniki są pierwszymi tego typu doniesieniami naukowymi na świecie i są bardzo istotne z punktu widzenia obiektywizacji działania masażu na strukturę organizm. Stanowią one wiarygodny argument za stosowaniem masażu w celu pośredniej poprawy funkcji ścięgien i mięśni szkieletowych zarówno w postępowaniu profilaktycznym, terapeutycznym oraz jako elementu odnowy biologicznej u sportowców. 

nagroda PAN.jpeg

 

 

 

Licznik wizyt na stronie: 1067
Opublikował:    |  Data publikacji: 25-11-2015 13:13
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 15-12-2015 11:07

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera