Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni

Rejestracja / Opłaty
Patronaty
 
 

 

    

III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni
Granty i projekty naukowe – od aplikacji do finansowania
– 3rd International Conference of the Higher School’s Pulse
Grants and research projects - from application to funding

12-13 maja 2016r./ May 12-13, 2016

 

pod patronatem JM Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

 

Celem Konferencji jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia projektów naukowych oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w procesie ubiegania się o finansowanie projektów naukowych przez studentów (młodych naukowców),  pracowników szkół wyższych i innych jednostek naukowych, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza źródeł finansowania badań naukowych dostępnych w Polsce.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I i II Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w latach 2014 i 2015, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco  podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki. Przewidywane efekty to: poszerzenie świadomości uczestników w zakresie przygotowywania i oceny wniosków aplikacyjnych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, upowszechnienie wiedzy i umiejętności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem projektów naukowych, umocnienie postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy oraz podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.

Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi grantów i projektów naukowych, a w szczególności – procesem aplikacji i finansowania.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty  oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

 

 

Kontakt | mgr Bożena Ratajczak-Olszewska tel. +48 77 44 23 528

 | mgr Aleksandra Krems +48 77 44 23 513

e-mail:  |