Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Prelegenci, Moderatorzy i Zaproszeni Goście

 

 

Wykładowcy

Prof. Christos Lionis
(Crete, Greece)
Prof. Christos Lionis
(School of Medicine, University of Crete, Grecja)

Andrzej Szpakow MD, PhD 
Zca Redaktora Naczelnego kwartalnika Puls Uczelni
(Grodno, Białoruś)
Dr Andrzej Szpakow 
(Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

Dr Henryk Hollender (Warszawa, Polska)
Dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska)


 

Dr hab. Donata Kurpas - Redaktor Naczelna kwartalnika Puls Uczelni
(Opole, Wrocław, Polska)
Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.
(
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Magdalena Golachowska Poleszczuk.jpeg
Dr Magdalena Golachowska-Poleszczuk
(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Anna Grzywacz.jpeg
Dr hab. Anna Grzywacz, prof. nadzw.
(Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

Dr hab. Bożena Mroczek
(Szczecin, Polska)
Dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw.
(Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

Dr n. farm. Dominik Marciniak, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska
Dr Dominik M. Marciniak
(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska)

 

Bożena Ratajczak - Olszewska.jpeg
Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Marcin Kapczyński.jpeg
Mgr Marcin Kapczyński
(Thompson Reuters, Warszawa, Polska)
Artur Badyda.jpeg
Dr hab. Artur Jerzy Badyda
(Redaktor Naczelny Challenges of Modern Technology, Warszawa, Polska)

 

↑ Powrót do góry strony

 

*

Prof. Christos Lionis 
(Crete, Greece)

Wykład: Ups and downs of European projects / Wzloty i upadki projektów europejskich

Prof. Christos Lionis
(Crete, Greece)

Lionis Christos, MD, PhD, HonFRCGP is a Professor of General Practice and Primary Health Care at the School of Medicine, University of Crete and Head of the Clinic of Social and Family Medicine at the School of Medicine, University of Crete. With a passion for the importance and the value of PHC and Family Medicine, Christos is actively involved in the development of Primary Care and General Practice on Crete, particularly in rural areas. He currently co-ordinates a thriving GP network with 18 GPs, and is also responsible for the supervision of a number of PhD students. Christos and his research team at the University of Crete are involved in four FP7 European funded projects (one as coordinator). Christos is involved in an editorial and advisory capacity with a number of international journals (BMC Family Practice IF 1.7, Rural and Remote Health Journal IF 0.87). Also is a member of the Executive Boards of various professional organisations and has published 252 papers in international journals (cited in PubMed). Member of the International Editorial Board of the Higher School’s Pulse. 

↑ Powrót do góry strony

 

 

 

*

Dr Henryk Hollender
(Warszawa, Polska)

Wykład: The scientific information in Poland as a model and image of science / System informacji naukowej w Polsce jako model i wizerunek nauki

Dr Henryk Hollender (Warszawa, Polska)

Pracownik Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dyrektor jej Biblioteki i redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej, autor prac bibliotekoznawczych, publicysta. Absolwent bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego (1974) i podyplomowego dziennikarstwa tamże (1976), a następnie podyplomowego bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Stanowym Kent (Ohio, 1986), doktor nauk humanistycznych (UW, 1985). W przeszłości m. in. adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW (1985-1992), dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (1992-2003), felietonista "Forum Akademickiego" (2008-2013)

↑ Powrót do góry strony

 

 

*

Dr Andrzej Szpakow 
(Grodno, Białoruś)

Wykład: Sources of funding for cross-border projects / Źródła finasowania badań transgranicznych

Andrzej Szpakow MD, PhD 
Zca Redaktora Naczelnego kwartalnika Puls Uczelni
(Grodno, Białoruś)

Dr med. Andrzej Szpakow urodził się 8 lutego 1962 r. na Syberii. W roku 1991 w Sankt Petersburgu obronił pracę doktorską. W 1992 r. został przyjęty na stanowisko docenta Katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 1999 r. pełni rolę zastępcy dziekana Wydziału WF d/s Nauki. W 2001 r. został kierownikiem Katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Jest autorem około 150 opublikowanych prac naukowych i naukowo-metodycznych wydanych w Europie. Od roku 1998 współpracuje w obszarze naukowo-badawczym z Fundacją Na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy, pełni również rolę członka Rady Naukowej. Dzięki nawiązanej współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi uczestniczy we wspólnych badaniach naukowych z naukowcami z Zakładów Higieny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, UM w Białymstoku, UJ w Krakowie (Zaburzenia łaknienia wśród studentów kierunków medycznych i Ogólnopolskie badania jakości życia związanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kobiet w wieku 45-60 lat). Jest członkiem rad naukowych kilku znanych czasopism w Polsce (Family Medicine and Primary Care Review, Prog Health Sci, Medycyna Środowiskowa). Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Naukowego Puls Uczelni. 

↑ Powrót do góry strony

 

 

 

 

 


MODERATORZY I ZAPROSZENI GOŚCIE

 

 

*

Dr Magdalena Golachowska - Poleszczuk
(Opole, Polska)

Moderator panelu dyskusyjnego I dzień konferencji 

Magdalena Golachowska Poleszczuk.jpeg

Prorektor ds. naukowo - dydaktycznych z Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Właściciel firmy Centrum Porad Żywieniowych i Promocji Zdrowia „NUTRIMA”. Doradca Żywieniowy w Instytucie Psychodietetyki, Centrum Medycznym CORAMED we Wrocławiu, NZOZ „Twój Lekarz” w Kobierzycach. Redaktor Zarządzający w wydawnictwie naukowym De Gruyter Open. Specjalista na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu i Katowicach.

↑ Powrót do góry strony

 

 

*

Dr hab. Anna Grzywacz, prof. nadzw.
(Szczecin, Polska)

Moderator- II dzień konferencji

Anna Grzywacz.jpeg

Biolog, diagnosta laboratoryjny, specjalista zdrowia publicznego, profesor nadzwyczajny . Stypendystka w Instytucie Genetyki Człowieka na Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu. Certyfikowany asystent zarządzania jakością procedur laboratoryjnych i kontroli jakości. Kierownik Pracowni Genetyki Psychiatrycznej Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Vice przewodnicząca Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (sekcja genetyczna), Polskiego Towarzystwa Badań Nad Uzależnieniami. Główne tematy naukowe: genetyka uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, diagnostyka laboratoryjna. Publikacje: ponad 100 pozycji w języku polskim i angielskim. 

↑ Powrót do góry strony

 

*

Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.

Prowadząca Konferencję

Dr hab. Donata Kurpas - Redaktor Naczelna kwartalnika Puls Uczelni
(Opole, Wrocław, Polska)

Adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, profesor nadzwyczajny w Instytucie Kosmetologii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Autorka ponad 590 publikacji naukowych, recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Redaktor Naczelny kwartalnika "Family Medicine & Primary Care Review" (5 pkt MNiSW), recenzent czasopism zagranicznych i krajowych, stypendystka Komisji Fulbrighta, Fundacji SOROS, EURACT, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Funduszu im. E. Niedźwirskiego. Redaktor Naczelny kwartalnika Puls Uczelni. 

↑ Powrót do góry strony

 

 

 

 

 

Dr n. farm. Dominik M. Marciniak
(Wrocław, Polska)

Wykładowca - II dzień konferencji

Dominik M. Marciniak.jpeg

Pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autor licznych prac naukowych w zakresie modelowania matematycznego procesu uwalniania substancji czynnych z półstałych postaci leków, stabilności produktów leczniczych oraz statystyki medycznej. Kierownik grantów uczelnianych, uczelniany audytor wewnętrznego systemu jakości. 

↑ Powrót do góry strony

 

*

Dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw.
(Szczecin, Polska)

Moderator - II dzień konferencji

Dr hab. Bożena Mroczek
(Szczecin, Polska)

Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych w Medycynie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik naukowy Zakładu Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego i zdrowia publicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Autorka 159 prac naukowych, przewodnicząca Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

↑ Powrót do góry strony

 

*

Mgr Bożena Ratajczak-Olszewska
(Opole, Polska)

Moderator - II dzień konferencji

Bożena Ratajczak - Olszewska.jpeg

Dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej Państwowej Medycznej Wyzszej Szkoły Zawodowej w Opolu, Pełnomocnik Rektora ds. systemu antyplagiatowego, wykładowca na studiach podyplomowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Autorka referatów konferencyjnych oraz publikacji w wydawnictwach zwartych i czasopismach naukowych z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa praktycznego, redaktor merytoryczny wydawnictw uczelnianych, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika Puls Uczelni.

↑ Powrót do góry strony

 

*

Mgr Marcin Kapczyński
(Warszawa, Polska)

Wykładowca - II dzień konferencji

Marcin Kapczyński.jpeg

Psycholog. Ukończył studia na wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Zawodowo początkowo związany z biznesem i kosultingiem pracując dla McKinsey&Company, a następnie Frost&Sullivan, świadczył doradztwo i wsparcie klientom reprezentującym różne branże. Pracownik firmy Thomson Reuters. Na co dzień zajmuje się głównie: przybliżaniem arkan bibliometrii, prowadzeniem szkoleń, świadczeniem wsparcia, a także obsługą bieżących zapytań. Jako gość wielu wydarzeń i konferencji naukowych ma sposobność współuczestniczyć w procesach związanych z kształtowaniem się obrazu nauki polskiej, jak i doświadczać wielu wyzwań stojących przed środowiskiem. W roku 2012 ukończył Szkołę Trenerów „Trop” uzyskując dyplom trenera interpersonalnego. 

↑ Powrót do góry strony

*

Dr hab. Artur Jerzy Badyda 
(Warszawa, Polska)

Gość panelu - II dzień konferencji

Artur Badyda.jpeg

Doktor habilitowany nauk technicznych, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierownik Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska. Od 2005 roku zajmuje się problematyką konsultacji społecznych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Były doradca Ministra Środowiska, obecnie m.in. członek rady naukowej czasopisma Complementary and Alternative Medicine in Science (od 2013), redaktor statystyczny w czasopiśmie naukowym Medycyna sportowa (od 2011), redaktor naczelny czasopisma naukowego Challenges of modern technology (od 2010), członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2010), Prezes Fundacji na rzecz Młodych Naukowców (od 2010), Przewodniczący Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej (od 2008). Jest ekspertem ds. środowiskowych uwarunkowań zdrowia w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne i POChP (od 2013), członkiem stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji (od 2012), członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (od 2012) i członkiem European Respiratory Society (od 2011). 

↑ Powrót do góry strony

 

 

 

 

 

Kontakt | tel. +48 77 44 23 528 | +48 77 44 23 513

e-mail:  | |