Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Program ramowy

 

III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni
Granty i projekty naukowe – od aplikacji do finansowania
– 3rd International Conference of the Higher School’s Pulse
Grants and research projects - from application to funding

12-13 maja 2016r./ May 12-13, 2016

 

Wykłady:

1. Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Greece) – Ups and downs of European projects/Wzloty i upadki projektów europejskich .

2. Prof. Sven van IJzendoorn (Department of Cell Biology, UMCG, University of Groningen, Netherlands) - Technical & ethical aspects of digital image manipulation/Techniczne i etyczne aspekty manipulacji cyfrowym obrazem.

3. Prof. Alan R. Freitag (University of North Carolina at Charlotte, USA) –Blending research with service and experiential learning: a public health project/Łączenie badań z usługami i empiryczną nauką: projekt z zakresu zdrowia publicznego.

4. Prof. Jacek Koziel (Iowa State University, Ames, IA, USA) - Successful grant-writing strategies for junior scientists: American public university perspective/ Strategie pisania podań o dotacje badań dla młodych pracowników nauki: z perspektywy amerykańskiego uniwersytetu publicznego.

5. Prof. Henryk Kozłowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – The projects of the National Science Centre and the National Centre for Research and Development / Projekty Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

6. Dr Andrzej Szpakow (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś) - Sources of funding for cross-border projects/Źródła finansowania badań transgranicznych.

7. Dr Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska) - The scientific information in Poland as a model and image of science/ System informacji naukowej w Polsce jako model i wizerunek nauki.

8. Adam Zieliński (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, Polska) - The new grant programs of the Foundation for Polish Science /Nowe programy grantowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Debata: Reporting research findings in biomedical journals/ Przedstawienie wyników badań w czasopismach biomedycznych.

Moderatorzy: Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Greece), dr hab. Donata Kurpas, prof. nadz. (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, PMWSZ w Opolu, Polska), dr Magda Golachowska (PMWSZ w Opolu), dr Tomasz Halski (PMWSZ w Opolu).

Discovering and gaining new understanding of processes is a basic need of each human being and evokes lots of enthusiasm and will to spread the information among others. National and international programs provide funding, while scientific journals and books are dedicated platforms for knowledge exchange. But not everything can be examined and not everything can be shared as freely as in Hyde Park. How to find balance between eagerness to discover and possibility to perform it? between the will of sharing and will of reading? between information preparation and manipulation? between duty of reporting all research and responsibility for its consequences? Who and how makes the decision?

 

Szkolenia:

1: I. Aplikowanie o granty, projekty naukowe dla magistrantów i doktorantów/ocena dorobku dla doktorantów i habilitantów (granty unijne/FNP/ministerialne/Curie/Fulbright).

Moderatorzy: Dr hab. Anna Grzywacz, prof. nadzw. (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska), dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw. (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska).

 

Eksperci: Prof. Jolanta Świątek-Kozłowska (PMWSZ w Opolu, Polska), Prof. Henryk Kozłowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska).

 

Specjaliści: mgr Bożena Ratajczak-Olszewska (Biblioteka i CIN PMWSZ w Opolu, Polska), mgr Marcin Kapczyński (Thomson Reuters, Warszawa, Polska).

 

Dr hab. Anna Grzywacz, prof. nadzw. - Po co aplikować?  - przewrotne pytanie (czyli "po co" sięgać i "po co" to nam potrzebne...). Jak to robić? - przykłady, etapy postępowania,

Trudności które mogą pojawić się w trakcie trwania projektu a których można uniknąć podczas składania wniosku np. problem z rekrutacją, powerem grupy, rozliczeniem, publikacją....)

Korzyści i spodziewane trudności - doświadczenia ekspertów/praktyków.

 

Prelegenci:  wystąpienia 15 min. Dyskusja po każdym wystąpieniu.

  1. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

  2. dr Karolina Krzywoszyńska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

  3. mgr Paweł Krems (Uniwersytet Opolski, Polska)

  4. Susan Zelasko (U.S. Fulbright Student, University of Illinois Urbana-Champaign, USA)

 

II. Projekty naukowe dla magistrantów i doktorantów

 

Dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw. – aplikowanie na studia III st. – konieczne dokumenty.

Czy magistranci i doktoranci mogą występować o granty? – wymiana doświadczeń

 

III. Ocena dorobku doktorantów i habilitantów

  • Dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw.

  • Dr hab. Anna Grzywacz, prof. nadz.

  • Mgr Bożena Ratajczak-Olszewska

  • Mgr Marcin Kapczyński

2: Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej.

Prelegent:  mecenas  Jagoda Komenda-Kołecka (Meissner&Partnerzy, Opole, Polska).

3: Komercjalizacja wiedzy (spin-out, start-up), fundusze kapitałowe w ramach projektów naukowych.

 Prelegenci:

  • prof. Jolanta Świątek-Kozłowska (PMWSZ w Opolu, Polska) 
  • dr hab. Artur Badyda (Politechnika Warszawska, Polska).

 4: Podstawy i znaczenie statystyki w naukach medycznych.

Prowadzący: dr Dominik Marciniak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska).

5: Zarządzanie danymi bibliograficznymi w kontekście sprawozdawczości Jednostek Naukowych  do PBN  (zmiany legislacyjne w kontekście zarządzania dorobkiem naukowym, dane bibliograficzne, a parametryzacja Jednostek Naukowych 2017, wymogi funkcjonalne dla systemów wspierających proces gromadzenia dorobku naukowego).

Prelegent: Marta Niezgoda (Index Copernicus, Warszawa, Polska)

 

Program jest aktualizowany na bieżąco.