Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

O specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych mówi mgr Bożena Górniak- Nowara:

http://opole.tvp.pl/23479289/7-stycznia-2016

Warunki kwalifikacji pielęgniarek i położnych na specjalizacje

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:

 posiadają prawo wykonywania zawodu;

 pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;

 zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania

kwalifikacyjnego.

Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek

naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty, mogą być

zwolnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w

części lub całości.

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.

67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej

wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej

zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Czas trwania specjalizacji od 18 do 24 miesięcy.

 

Licznik wizyt na stronie: 862
Opublikował:    |  Data publikacji: 11-01-2016 12:32
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 11-01-2016 12:33

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera