Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Festiwal Kariery - 26.11.2015r.

2. Festiwal opis.png

Zapraszamy Serdecznie do udziału w Festiwalu Kariery, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach projektu pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

  • Data: 26 listopada 2015r,
  • Godzina: 11:00-13:00,
  • Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowym przy ul. Wrocławskiej 158 w Opolu.

Celem Festiwalu jest przybliżenie osobom młodym specyfiki i różnorodności lokalnego rynku pracy, a co za tym idzie wyzwań oraz szans, jakie daje młodym ludziom na rozwój osobisty i zawodowy. Oferta Festiwalu zakładająca spotkania z pracodawcami, specjalistami zajmującymi się rynkiem pracy oraz osobami, które skutecznie pokierowały własną karierą odnosząc spektakularny sukces, ma zainspirować młodych ludzi do walki o własną przyszłość zawodową opartą na świadomości własnych pragnień, możliwości i zaangażowaniu.

Wsród wystawców Festiwalu nie zabraknie również Biura Karier PMWSZ w Opolu

3. Festiwal plakat.jpeg

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf