W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Pielęgniarki i położne - SPECJALIZACJE

SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zaprasza pielęgniarki i położne  do udziału w szkoleniach organizowanych na podstawie programów CKPPIP zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Szkolenie specjalizacyjne ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę/położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

Czas trwania specjalizacji od 18 do 24 miesięcy.

Oferta szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek w roku akademickim 2015/2016

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne
 4. Pielęgniarstwo internistyczne
 5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 6. Pielęgniarstwo pediatryczne
 7. Pielęgniarstwo rodzinne
 8. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 9. Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze

Oferta szkoleń specjalizacyjnych dla położnych w roku akademickim 2015/2016

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 2. Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze

Warunki kwalifikacji pielęgniarek i położnych na specjalizacje

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:

 1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
 2. pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 3. zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty, mogą być zwolnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości.

Cennik szkoleń specjalizacyjnych

PDFCennik specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.pdf
 

 • Istnieje możliwość opłaty ratalnej
 • Wniesienie opłaty za kurs jednorazowo uprawnia do otrzymania 5% zniżki.

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562) informujemy, iż w celu rozpoczęcia nowych specjalizacji należy legitymować się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych.

Do poszczególnych specjalizacji wymagane są różne kursy specjalistyczne:

 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG
 • Leczenie ran

Odpłatność za kursy specjalistyczne – 100 zł

Obecnie prowadzimy rekrutację na kursy specjalistyczne i specjalizacje na 2016r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA.docx
 

 

Licznik wizyt na stronie: 2368
Opublikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data publikacji: 05-11-2015 09:15
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 12-11-2015 14:00

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera