Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Rekrutacja do programu Ambasadorzy CSR 2015/2016

2. Ambasador CRS opis.png

Trwa rekrutacja do 12 edycji programu Ambasadorzy CSR.

Program Ambasadorstwa CSR jest jedną z inicjatyw Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, która skupia wokół siebie młodych, energicznych ludzi chcących nie tylko zdobywać wiedzę, ale przede wszystkim działać na rzecz swojego środowiska lokalnego. Program skierowany jest do studentów i studentek z całej Polski.

Działając w programie uczestnicy programu wspierają ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR),co daje im  możliwość działania na rzecz zmian społecznych w swoim regionie. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to filozofia zarządzania, w której biznes bierze odpowiedzialność za swój wpływ na otoczenie, a przez to odpowiada na problemy społeczne i środowiskowe (np. dotyczące: bezrobocia, godnej pracy i płacy, etyki postępowania, ochrony środowiska)

Abasadorzy:

 • biorą aktywny udział w projektach LOB oraz wspierają jej partnerów
 • prowadzą warsztaty i prelekcje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu
 • spotykają się z praktykami i teoretykami zawodowo zajmującymi się CSR
 • budują sieć zawodowego networkingu w świecie CSR i nie tylko
 • mają kontakt z osobami, które wprowadzały CSR na polski rynek
 • mają okazję spotkać się z twórcami polskich start up, których podstawą działań są zasady CSR
 • zdobywają nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy
 • wspierani są przez doświadczonych Mentorów (Ambasadorów poprzednich edycji programu)

Aby wziąć udział w programie należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy XLSLOB_rekrutacja_formularz.xls
 • Do formularza zgłoszeniowego dołączyć swoje aktualne CV
 • Przygotować 4 slajdową prezentację opisującą Twój największy sukces (w programie PowerPoint)
 • Komplet dokumentów należy przesyłać do 30 października 2015 roku (do godziny 23:59) na adres:

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne!
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 13 listopada

 3. Ambasador CRS plakat.png

www.lob.org.pl     Facebook     Twitter     Google Plus

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf