Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Komisja Bioetyczna

Cel działania Komisji Bioetycznej

Głównym zadaniem Komisji Bioetycznej jest zagwarantowanie praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników badań naukowych. Komisja czuwa nad poszanowaniem godności osoby ludzkiej jako wartości nadrzędnej w stosunku do celów naukowych eksperymentów badawczych. (Czyli chodzi o to, żeby szalony naukowiec w wirze swoich teorii, ciekawości i ochoty na odkrywanie i eksperymentowanie nie zaszkodził niewinnemu uczestnikowi badania).

Każda praca badawcza (w ramach pracy licencjackiej, magisterskiej, badań w Studenckim Kole Naukowym, badań naukowych pracowników Uczelni), która dotyczy człowieka (opis przypadku, eksperyment badawczy, medyczny, badanie ankietowe) musi być pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Bioetyczną funkcjonującą na naszej Uczelni. Prace dyplomowe i publikacje naukowe pisane tylko w oparciu o literaturę (prace przeglądowe, tzw. „review”) nie wymagają opinii Komisji Bioetycznej. Regulamin Komisji Bioetycznej jest do pobrania poniżej.


Kto i jak składa Wniosek o opinię Komisji Bioetycznej?

Wniosek o opinię Komisji Bioetycznej składa i podpisuje pracownik Uczelni, a nie student (wzory wniosku i inne załączniki są do pobrania poniżej), czyli promotor pracy lic/mgr, opiekun Koła Naukowego lub inny pracownik, który prowadzi swoje badania i jest kierownikiem tych badań z ramienia PMWSZ w Opolu. Student może oczywiście pomóc w napisaniu treści wniosku: opis badań, cele badawcze, korzyści i zagrożenia dla uczestnika, itp.

W Regulaminie Komisji Bioetycznej oraz we Wniosku są wyszczególnione wszystkie wymagane informacje na temat badania, m.in. podpisanie przez uczestnika dobrowolnej zgody na udział w badaniu, otrzymania zrozumiałych dla niego informacji o badaniu (korzyści i ryzyko), w którym będzie uczestniczył. Ważne żeby uczestnik miał ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku eksperymentów o wyższym ryzyku Kierownik badania powinien zapewnić uczestnikowi dodatkowe ubezpieczenie medyczne. Również Komisja Bioetyczna może stwierdzić, że badanie jest wysokiego ryzyka i nakazać Kierownikowi badania wykupienie dodatkowego ubezpieczenia medycznego dla uczestnika.


Ważne terminy dla studentów i promotorów prac lic./mgr

W przypadku prac licencjackich i magisterskich wnioski powinny być składane najpóźniej do 30 listopada danego roku (trzeci rok studiów licencjackich, pierwszy rok studiów magisterskich). Zalecamy składać wnioski jak najwcześniej, aby uwzględnić czas oczekiwania na decyzję Komisji (max 4 tygodnie).

Proszę mieć na uwadze, że wszelkie badania naukowe można rozpocząć dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej!


Gdzie składać wniosek i kiedy otrzymam Opinię?

Całą dokumentację, czyli Wniosek do Komisji Bioetycznej wraz z załącznikami, należy składać w Biurze swojego Wydziału. Komisja ma 4 tygodnie czasu na rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii. Dokumenty Komisji będą do odebrania także w Biurze danego Wydziału.


Przewodniczący Komisji Bioetycznej:

dr hab. n med. Roman Kurzbauer (tel: +48 601 444 943)

Aktualny skład członków Komisji Bioetycznej w PMWSZ w Opolu

PDFSkład Komisji Bioetycznej PMWSZ w Opolu (Zarządzenie 30/2020)


Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej w roku akademickim 2019/2020:

  • 7 październik 2019 r.
  • 4 listopad 2019 r.
  • 2 grudzień 2019 r.
  • 13 styczeń 2020 r.
  • 3 luty 2020 r.
  • 2 marca 2020 r.
  • 6 kwiecień 2020 r.
  • 4 maj 2020 r.
  • 1 czerwiec 2020 r.

Pliki do pobrania:

Licznik wizyt na stronie: 16579
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 02-10-2015 14:23
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 03-06-2020 14:47

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera