Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Raport o Dobrych Praktykach w Nauczaniu Przedsiębiorczości

2. Raport Dobre Praktyki opis.png

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Youth Business Poland, Instytut Edwarda de Bono na Uniwersytecie Maltańskim i brytyjska organizacja pozarządowa Peace Child International mają przyjemność zaprezentować raport „Dobre praktyki w nauczaniu przedsiębiorczości i tworzeniu ekosystemów przyjaznych przedsiębiorczości w Europie”.

Finansowana przez Komisję Europejską w ramach projektu Erasmus+, przełomowa publikacja jest rezultatem wspólnego wysiłku czterech parterów, wielu miesięcy badań i trzech międzynarodowych spotkań w Polsce, na Malcie i w Wielkiej Brytanii. Efekty tych działań zostaną zaprezentowane podczas otwartych konferencji w trzech krajach. Wydarzenia te powinny zainteresować w szczególności nauczycieli, przedstawicieli insytucji rządowych, pracowników organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Projekt powstał w odpowiedzi na niski poziom przedsiębiorczości wśród młodych Europejczyków, przyczyniający się do utrzymania wysokiego pozimu bezrobocia, niepełnego zatrudnienia oraz trudności w przejściu z edukacji do pierwszej pracy. Będąca zwieńczeniem projektu publikacja zawiera osiem kluczowych rekomendacji, które mogą być implementowane przez instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i sektor prywatny w celu promocji przedsiębiorczości. 
  1. Konieczne jest wprowadzanie nauczania przedsiębiorczości na wszystkich poziomach edukacji, od pierwszych lat szkoły po studia wyższe i podyplomowe. 
  2. Nauczanie przedsiębiorczości powinno być realizowane poprzez połączenie podejścia międzyprzedmiotowego (zintegrowanego) oraz edukacji pozaszkolnej. 
  3. Autorki rekomendują angażowanie uczniów w proces aktywnego uczenia się poprzez warsztaty i odpowiednie wybory pedagogiczne nauczycieli. 
  4. Kluczem do sukcesu jest też zwiększanie zaangażowania nauczycieli poprzez zapewnianie im szkoleń i zasobów (łącznie z funduszami i pakietami edukacyjnymi), które uczynią z nich skutecznych nauczycieli przedsiębiorczości. 
  5. Powinniśmy używać narzędzi i metod nauczania przedsiębiorczości, które już istnieją. Rozwijajmy programy i projekty, które działają i przynoszą bardzo dobre wyniki. 
  6. Konieczne jest stworzenie sposobów na sprawne przejście od ukończenia szkoły do zostania przedsiębiorcą. 
  7. Ekosystem przedsiębiorczości powinien być  prosty i czytelny dla przedsiębiorców. Cyfryzacja procedur i dostęp do danych przez internet, czyli rozwiązania stosowane w Wielkiej Brytanii i na Malcie, powinny być standardem w krajach, które chcą odnieść sukces gospodarczy. 
  8. Potrzebujemy mądrego wspierania początkujących przedsiębiorców. Takie wsparcie nie powinno ograniczać się do dotacji, ale zakładać wsparcie ze strony sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego: mentoring, doradztwo, szkolenia, e-learning czy inkubatory. Połączenie tych narzędzi znacząco zwiększa u młodych przedsiębiorców szanse na sukces. Takie wsparcie powinno podlegać analizie i ocenie, aby sprawdzać jego rezultaty i rozwijać takie metody, które są najskuteczniejsze w danym kraju. 
Każdy z partnerów zaangażowany w projekt przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości w innym sposób. Trzy spotkania międzynarodowe w Polsce, na Malcie i w Wielkiej Brytanii pozwoliły partnerom lepiej zrozumieć zagraniczne ekosystemy  przedsiębiorczościi pomogłył zidentyfikować najlepsze praktyki w tym zakresie. - „Mieliśmy niepowtarzalną okazję spotkać reprezentantów organizacji pozarządowych, sektora prywatnego oraz środowisk akademickich, którzy nie tylko wykonują świetną pracę, ale również są chętni do współpracy.” powiedziała Justyna Politańska, założycielka i prezes Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. - „Dzięki udziałowi w projekciewróciliśmy do naszych krajów z mnóstwem nowych pomysłów na wspieranie przedsiębiorczości w innowacyjny sposób.”
 
Raport „Dobre praktyki w nauczaniu przedsiębiorczości i tworzeniu ekosystemów przyjaznych przedsiębiorczości w Europie": Raport
 
 
News ze strony Fundacji ŚTP: Kliknij Tutaj
 
 
logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf