Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Recenzenci 2015

 

Lista Recenzentów w 2015 r.

 

1. Dr Edward Anin (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)

2. Dr Aleksander Bardin  (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)

3. Prof. dr hab. Jacek Brodowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

4. Dr Halina Brzeźniak  (SPZOZ Szkół Wyższych, Szczecin, Polska)

5. Prof. dr hab. Wladzislaw Barkow (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś) 

6. Doc. dr Natalia Chworyk  (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)

7. Prof. dr hab. Dzmitrij Chworyk

8. Prof. dr hab. Aleksey Dmitrijew (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)

9. Dr Joanna Hoffmann- Aulich  (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)

10. Dr Dorota Ksiądzyna (Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska)

11. Prof. dr hab. Jozef  Klimowicz  (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)

12. Dr Jerzy Kisielewski  (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)

13. Prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska  (Uniwersytet Medyczny Wrocław, Polska)

14. Prof. dr hab. Ludmiła Klimackaya (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)  

15. Dr Oksana Kotova (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)

16. Dr hab. Bożena Mroczek (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

17. Dr Magdalena Kuczyńska (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

18. Dr Andrei  Nawojczyk  (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)

19. Dr Igor Naumow (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)

20. Dr Sergej Petrow  (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)

21. Prof. dr hab. Wiesław Pilis (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, Polska)

22. Dr Paweł Piątkowski (Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska)

23. Dr Elżbieta Rajkowska –Labon (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska)

24. Dr Igor Senin (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)

25. Dr Andrei Shpakou (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)

26. Dr Małgorzata Szkup (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

27. Dr Mariola  Lembas – Sznabel  (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska) 

28. Doc. Swietlana Siwakowa (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)

29. Dr Iwona Wilk  (Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław)