Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Ankieta absolwentów 2012/2013 - ETAP 2

W roku 2014 w okresie 01.10.2014 – 31.12.2014 przeprowadzono ankietę monitorowania losów zawodowych studentów, którzy w roku 2012/2013 ukończyli studia. Ankieta została przeprowadzona online wśród następujących wydziałów: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia.

 

Udział studentów poszczególnych kierunków w ankiecie:

 

W tym:

 

Rodzaj ukończonej szkoły średniej przez absolwentów:

 

Oceny na dyplomie uzyskane przez uczestników ankiety:


Subiektywna opinia respondentów o ocenie uzyskanej na dyplomie:

 


Status zawodowy absolwentów:

 

Zgodność wykonywanej pracy ze zdobytym wykształceniem:

 


Poziom zadowolenia absolwentów z wykonywanej przez nich pracy:

 

 

Charakterystyka miejsc pracy absolwentów (typ firmy/forma własności)


Czynniki wpływające w największym stopniu na wybór oferty pracy przez uczestników ankiety:
 

 

 

Do najczęstszych i najefektywniejszych metod poszukiwania pracy przez absolwentów należały:
 

 

 

Moment rozpoczęcia poszukiwania pracy przez absolwentów:
 

 

 

Rodzaj poszukiwanej pracy przez uczestników ankiety:

 

 

Oczekiwania absolwentów poszukujących pracy:

 

 

Formy dalszego doskonalenia zawodowego preferowanego przez absolwentów:

 

Główne motywy podjęcia dalszej nauki/doskonalenia się:
 

 


Charakterystyka programu studiów:


 

Gotowość absolwentów do przeprowadzki, o ile wymagałby tego pracodawca:
 

 

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf