Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Ankieta absolwentów 2013/2014 - ETAP 1

W roku 2014 w okresie 01.10.2014 – 31.12.2014 przeprowadzono ankietę monitorowania losów zawodowych absolwentów roku akademickiego 2012/2013 w badaniu udział wzięło 65% wszystkich absolwentów kończących naukę na uczelni.


Udział studentów z poszczególnych kierunków w ankiecie:


Średnia wieku badanych absolwentów wyniosła 35,22 lata, z czego 93% badanej grupy stanowiły kobiety, 7% mężczyźni:


Obszar zamieszkania absolwentów:

 

Rodzaj ukończonej szkoły średniej przez uczestników ankiety:

 

Plany absolwentów po ukończeniu studiów w PMWSZ w Opolu:

 

Z jakim regionem są lub będą związane plany zawodowe absolwentów:

 

Formy dalszego doskonalenia zawodowego preferowanego przez uczestników ankiety:

 

Czy absolwenci mając kolejny raz możliwość wyboru uczelni zdecydowali by się ponownie na PMWSZ w Opolu:


 

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf