Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Praca licencjacka i egzamin dyplomowy Pos I

Terminarz egzaminu dyplomowego:

 • I termin:
  losowanie oddziałów: 8 czerwiec 2018 r. godz. 8.00 sala 401;
  egzamin dyplomowy część praktyczna (oddziały szpitalne) – 25-27 czerwca 2018 r.;
  egzamin dyplomowy część teoretyczna – 28-29 czerwca; DOCXharmonogram obron  - wersja z dnia 13.06.2018 r.
 • II termin:
  losowanie oddziałów: 11 września 2018 r. godz. 11.00 sala 402;
  egzamin dyplomowy część praktyczna (oddziały szpitalne) – 13 września 2018 r.;
  egzamin dyplomowy część teoretyczna – 14 września 2018 r. -PDFharmonogram obron wrzesień
   

Termin składania prac dyplomowych dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego we wrześniu 2018 r.
zostaje ustalony na dzień 25 sierpnia 2018 r.


Regulaminy:
1.PDF2016-04-21 Uchwała 612-2016 w spr.zatwierdzenia zmian w regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf
2.PDFRegulamin_WNM_PI_PO_Regulamin_Egzaminu_Dyplomowego_I_stopień-2018.pdf

Materiały pomocnicze do pracy:

1. Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej DOCXPo_strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-studia-stacjonarne.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii.doc

3. DOCzalacznik_nr_6_wzor_streszczenia_pracy.doc

4.Druki potrzebne do otrzymania zgody placówki medycznej na wykorzystanie dokumentacji pacjenta w pracy dyplomowej
   DOCprośba_o_udostępnianie_materiałów_do_pracy_dyplomowej_wg_jednostek_chorobowych
   DOCXprośba o zgode_na_udostepnienie_materiałów_do_pracy_dyplomowej_studium_przypadku1
   DOCzgoda_pacjenta_na_udostępnienie_dokumentacji_medycznej
 

Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)
PDFzalacznik_2_raport_z_badania_pracy_wzor.pdf
DOCzałącznik_nr_7_oświadcz._dot._praw_autorskich_i_danych_osobowych.doc
DOCzalacznik_nr_8_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.doc
DOCzalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
DOCzalacznik_nr_11_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
DOCXzalacznik_nr_12_opinia_komisji_bioetycznej.docx


Termin składania prac od 07.05.2018 r. do 25.05.2018 r.

należy złożyć w Dziale Kształcenia następujący komplet dokumentów:

 • Praca licencjacka:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej) oraz
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
   
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm:
  4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt 
  jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • Dowód wpłaty na konto Uczelni – 60 zł za dyplom w języku polskim i dodatkowo 40 zł za dyplom w języku angielskim.
 • Konto Uczelni   ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

___________________________________________________________________________________________________________________________

Uwaga studenci !

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx
 

 

Licznik wizyt na stronie: 5739
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 16-07-2015 12:17
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 28-08-2018 10:15

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera