Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Praca licencjacka i egzamin dyplomowy Pos I

Terminarz egzaminu dyplomowego:

 • I termin:
  losowanie oddziałów: 8 czerwiec 2018 r. godz. 8.00 sala 401;
  egzamin dyplomowy część praktyczna (oddziały szpitalne) – 25-27 czerwca 2018 r.;
  egzamin dyplomowy część teoretyczna – 28-29 czerwca; DOCXharmonogram obron  - wersja z dnia 13.06.2018 r.
 • II termin:
  losowanie oddziałów: 11 września 2018 r. godz. 11.00 sala 402;
  egzamin dyplomowy część praktyczna (oddziały szpitalne) – 13 września 2018 r.;
  egzamin dyplomowy część teoretyczna – 14 września 2018 r. -PDFharmonogram obron wrzesień
 • styczeń 2019 r.
  PDFegzamin dyplomowy styczeń 2019 POlic.pdf
   

Termin składania prac dyplomowych dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego we wrześniu 2018 r.
zostaje ustalony na dzień 25 sierpnia 2018 r.


Regulaminy:
1.PDF2016-04-21 Uchwała 612-2016 w spr.zatwierdzenia zmian w regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf
2.PDFRegulamin_WNM_PI_PO_Regulamin_Egzaminu_Dyplomowego_I_stopień-2018.pdf

Materiały pomocnicze do pracy:

1. Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej DOCXPo_strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-studia-stacjonarne.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii.doc

3. DOCzalacznik_nr_6_wzor_streszczenia_pracy.doc

4.Druki potrzebne do otrzymania zgody placówki medycznej na wykorzystanie dokumentacji pacjenta w pracy dyplomowej
   DOCprośba_o_udostępnianie_materiałów_do_pracy_dyplomowej_wg_jednostek_chorobowych
   DOCXprośba o zgode_na_udostepnienie_materiałów_do_pracy_dyplomowej_studium_przypadku1
   DOCzgoda_pacjenta_na_udostępnienie_dokumentacji_medycznej
 

Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)
PDFzalacznik_2_raport_z_badania_pracy_wzor.pdf
DOCzałącznik_nr_7_oświadcz._dot._praw_autorskich_i_danych_osobowych.doc
DOCzalacznik_nr_8_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.doc
DOCzalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
DOCzalacznik_nr_11_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
DOCXzalacznik_nr_12_opinia_komisji_bioetycznej.docx


Termin składania prac od 07.05.2018 r. do 25.05.2018 r.

należy złożyć w Dziale Kształcenia następujący komplet dokumentów:

 • Praca licencjacka:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej) oraz
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
   
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm:
  4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt 
  jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • Dowód wpłaty na konto Uczelni – 60 zł za dyplom w języku polskim i dodatkowo 40 zł za dyplom w języku angielskim.
 • Konto Uczelni   ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

___________________________________________________________________________________________________________________________

Uwaga studenci !

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx
 

 

Licznik wizyt na stronie: 6468
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 16-07-2015 12:17
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 13-12-2018 13:56

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera