W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Plan zajęć w semestrze Pos I

Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020


Legitymacje studenckie będą wydawane od 1.10.2019 r.

do 4.10.2019 r.  należy dokonać opłaty za indeks w wysokości 4 zł

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię studenta, kierunek i tryb studiów oraz dopisek - opłata za indeks.

Konto uczelni: ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Za poprawność danych osobowych oraz fotografię odpowiada osoba przyjęta.
Konsekwencją dołączenia niepoprawnej fotografii oraz wpisanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie niewydanie legitymacji  oraz poniesienie przez osobę przyjętą kosztów wyrobienia duplikatu legitymacji. Wpłaty za elektroniczną legitymację studencką nie są zwracane. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki np. omyłkowa podwójna wpłata, rezygnacja z wyrobienia legitymacji.


Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020 (Semestr Letni)
Rok I Aktualizacja planu z dnia 11.05.2020 r. - XLSPO_s_I_11_05_2020.xls
Rok II Aktualizacja planu z dnia 06.04.2020 r. - XLSPO_s_II_06_04_2020.xls
Rok III Aktualizacja planu z dnia 05.03.2020 r. - XLSPO_s_III_05_03_2020.xls

Harmonogram zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020 (Semestr Letni)
Rok I  
Rok II Aktualizacja grafiku z dnia 10.03.2020 r. - XLSXPO_II_sem.IV_letni_10.03.2020.xlsx
Rok III Aktualizacja grafiku z dnia 10.03.2020 r. - XLSXPO_III_sem.VI letni_10.03.2020.xlsx

Semestr Zimowy - Kliknij Tutaj!

Licznik wizyt na stronie: 33883
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 16-07-2015 12:01
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 11-05-2020 21:00

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera