Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Regulaminy, organizacja roku, opłaty Pis I

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2019 r.
PDF2019-04-26 Uchwała 204/2019 w spr. uchwalenia Regulamin Studiów PMWSZ w Opolu.pdf
PDFRegulamin Studiów (od 01.10.2019 r.).pdf

Organizacja roku akademickiego 2019/2020
PDFOrganizacja Roku Akademickiego 2019/2020.pdf

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020
PDFUchwała Nr 205/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019
PDF2018-07-02_Zarządzenie_nr 26-2018 w sp. określ. wys. opłat za usługi eduk. w PMWSZ w Opolu dla stud. rozp. naukę lub wznaw.studia w roku akad. 2018_2019..PDF
pobierz podanie DOCzał.nr 1 do zarz. nr 26 podanie o raty do Rektora zm..doc

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018
PDF2017-06-28_Zarządzenie_nr 27-2017 w sp. określ. wysok. opłat za usł. eduk. w PMWSZ w Opolu dla student. rozp. naukę lub wznaw. studia w roku akad. 2017-2018..PDF
pobierz DOCzał. nr 3 do zarz. nr 27 podanie o raty do Rektora zm..doc

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017
PDFWysokość_opłat_za_usługi_edukacyjne_dla_studentów_rozpoczynających_naukę_lub_wznawiających_studia_w_r_akad._2016_2017.PDF

pobierz: DOCpodanie_o_raty_do_Rektora.doc

Wysokość opłat za studia wnoszonych przez obcokrajowców
PDF2014-10-30_Zarządzenie_nr_50-2014_ws.pdf
PDF2015-10-01_Zarządzenie_nr_48-2015_zm.zarz._w_spraw._wysok.PDF
pobierz DOCzał.do_zarz._nr_48_podanie_o_raty_do_Rektora.doc

Numer konta uczelni
DOCXKonto_Bankowe_ING_Bank_Śląski.docx

Wysokości opłat za wydawanie dokumentów przebiegu studiów
PDF2018-10-10_Zarządzenie _nr 39-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów przebiegu studiów..pdf
PDF2019-05-28_Zarządzenie _nr 18-2019 zm. zarz. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów przebiegu studiów..pdf

Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów
DOCZARZĄDZENIE_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_wyłaniania_najlepszych_absolwentów_PMWSZ_w_Opolu.doc

Regulamin antyplagiatowy
PDF2016-05-09_Zarządzenie__nr_17-2016_w_sp.wprowadz.PDF

Regulamin pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia
PDF2016-04-21 Uchwała 612-2016 w spr.zatwierdzenia zmian w regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf

Regulamin przeprowadzania egzaminu licencjackiego na Wydziale Nauk Medycznych
PDFRegulamin_WNM_PI_PO_Regulamin_Egzaminu_Dyplomowego_I_stopień-2018.pdf

Regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach I stopnia  na Wydziale Nauk Medycznych
PDFRegulamin_WNM_PI_PO_ZP_i_PZ_I_stopień-2018.pdf

Uwaga:

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji -aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 8084
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 15-07-2015 10:30
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 29-11-2019 14:30

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera