Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Projekt systemowy: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

logo.jpeg

Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ten jest realizowany przez Ministra Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2.3 wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, - poddziałanie 2.3.2 doskonalenie zawodowe kadr medycznych)

www.efs.gov.pl        www.mz.gov.pl

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu realizowała w latach 2008-2015 projekt systemowy Ministra Zdrowia (pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”) jako wykonawca wybrany w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Projekt był skierowany do pielęgniarek i położnych kwalifikujących się do odbycia studiów pomostowych


Absolwenci:

Łącznie

857

- w tym pielęgniarki:

757

- w tym pielęgniarze:

16

- w tym położne:

84


Udział w Projekcie przyczynił się do zwiększenia zainteresowania lokalnego środowiska pielęgniarek i położnych podjęciem studiów licencjackich, nie tylko mieszkańców Opolszczyzny. Studenci przyjeżdżali studiować w naszej uczelni z Częstochowy, Katowic, Przemyśla, ale także z zagranicy – Polacy pracujący w Niemczech, Austrii, Włoszech, na Ukrainie i Białorusi.

Absolwentki, autorki wyróżnionych prac licencjackich prezentowały je na organizowanym przez Uczelnię Sympozjum „Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny”. Niektóre prace licencjackie były publikowane w czasopismach naukowych, m. in. Pulsie Uczelni (kwartalnik naukowy PMWSZ w Opolu), Family Medicine & Primary Care Review.

Absolwenci studiów pomostowych w PMWSZ w Opolu byli laureatami wielu wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku (2011, 2013) oraz Opolski Hipokrates (Pielęgniarka i Położna Roku: 2011, 2013, 2014). Wiele absolwentek projektu kończyło kierunkowe studia II stopnia oraz podejmowało dalsze kształcenie w ramach specjalizacji zawodowych.

Dwie absolwentki studiów pomostowych z naszej uczelni pełnią funkcję konsultantów wojewódzkich:
ds. pielęgniarstwa onkologicznego oraz ds. pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.

Licznik wizyt na stronie: 30092
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 21-07-2011 15:28
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 12-05-2017 09:14

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera