Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Praca licencjacka i egzamin dyplomowy Pis I

Terminarz egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020

I termin:

 • Losowanie oddziałów: 28 maja 2020 r. godz. 16.00 sala 402
 • Egzamin dyplomowy część praktyczna (oddziały szpitalne) odbędzie się w dniach: 22-26 czerwca 2020 r.
 • Egzamin dyplomowy część teoretyczna odbędzie się w dniach: 29-30 czerwca 2020 r.
   

II termin:

 • Losowanie oddziałów: 2 lipca 2020 r. godz. 16.00 sala 402
 • Egzamin dyplomowy część praktyczna (oddziały szpitalne) odbędzie się w dniach: 7-8 września 2020 r.
 • Egzamin dyplomowy część teoretyczna odbędzie się w dniach: 10-11 września 2020 r.

Termin składania prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

I termin:

 • do 26 maja 2020 r. - dla osób przystępujących do egzaminu w czerwcu 2020 r.


II termin:

 • do 29 lipca 2020 r. - dla osób przystępujących do egzaminu we wrześniu 2020 r.

Regulaminy:
1.PDF2016-04-21 Uchwała 612-2016 w spr.zatwierdzenia zmian w regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf
2.PDF2019-04-11 Uchwała Senatu 201-2019 w sprawie zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf
3.PDFRegulamin_WNM_PI_PO_Regulamin_Egzaminu_Dyplomowego_I_stopień-2018.pdf
 

Materiały pomocnicze do pracy:
1. Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej
DOCXPi_strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-studia-stacjonarne.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii.doc

3. DOCzalacznik_nr_6_wzor_streszczenia_pracy.doc

4. Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej
DOCXprosba-o-zgode-na_udostepnienie_materialow_do_pracy_dyplomowej_studium_przypadku.docx


Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)
Raport z badania antyplagiatowego ogólny otrzymany od promotora oraz
DOC201-2019 Załącznik nr 7 oświadcz. dot. praw autorskich i danych osobowych- I stopień.doc
DOCzalacznik_nr_8_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.doc
DOCzalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
DOCzalacznik_nr_11_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
DOCXzalacznik_nr_12_opinia_komisji_bioetycznej.docx


w Dziale Kształcenia należy złożyć następujący komplet dokumentów:

 • Praca licencjacka:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej) oraz
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
 • kopię dowodu wpłaty w wysokości 60 zł za dyplom i dwa odpisy
 • kopię dowodu wpłaty w wysokości 40 zł za dodatkowy odpis wydany w tłumaczeniu na język obcy
 • nr konta do wpłat: ING Bank Śląski  32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

uwaga studenci:

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 11306
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 15-07-2015 10:18
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 01-04-2020 10:48

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera