Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Praca licencjacka i egzamin dyplomowy Pis I

Terminarz egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2018/2019

I termin:

II termin:


Termin składania prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

I termin:

 • do 31 maja 2019 r. - dla osób przystępujących do egzaminu w czerwcu 2019 r.


II termin:

 • do 31 lipca 2019 r. - dla osób przystępujących do egzaminu we wrześniu 2019 r.

Regulaminy:
1.PDF2016-04-21 Uchwała 612-2016 w spr.zatwierdzenia zmian w regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf
2.PDF2019-04-11 Uchwała Senatu 201-2019 w sprawie zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf
3.PDFRegulamin_WNM_PI_PO_Regulamin_Egzaminu_Dyplomowego_I_stopień-2018.pdf
 

Materiały pomocnicze do pracy:
1. Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej
DOCXPi_strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-studia-stacjonarne.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii.doc

3. DOCzalacznik_nr_6_wzor_streszczenia_pracy.doc

4. Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej
DOCXprosba-o-zgode-na_udostepnienie_materialow_do_pracy_dyplomowej_studium_przypadku.docx


Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)
Raport z badania antyplagiatowego ogólny otrzymany od promotora oraz
DOC201-2019 Załącznik nr 7 oświadcz. dot. praw autorskich i danych osobowych- I stopień.doc
DOCzalacznik_nr_8_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.doc
DOCzalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
DOCzalacznik_nr_11_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
DOCXzalacznik_nr_12_opinia_komisji_bioetycznej.docx


w Dziale Kształcenia należy złożyć następujący komplet dokumentów:

 • Praca licencjacka:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej) oraz
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
   
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm:
  4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt 
  jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • dowód wpłaty w wysokości 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim
 • dowód wpłaty w wysokości 40 zł za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
 • nr konta bankowego ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Uwaga studenci !

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 10230
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 15-07-2015 10:18
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 02-08-2019 07:55

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera