Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Praca licencjacka i egzamin dyplomowy Pis I

Terminarz egzaminu dyplomowego:

 • I termin:
  losowanie oddziałów: 12 czerwiec 2018 r. godz. 17.00 sala 402;
  egzamin dyplomowy część praktyczna (oddziały szpitalne) – 25-29 czerwca 2018 r.;
  egzamin dyplomowy część teoretyczna – 29 czerwca – 3 lipca 2018 r.; DOCXharmonogram obron - wersja z dnia 13.06.2018 r.
   
 • II termin:
  losowanie oddziałów: 11 września 2018 r. godz. 11.00 sala 402;
  egzamin dyplomowy część praktyczna (oddziały szpitalne) – 13 września 2018 r.;
  egzamin dyplomowy część teoretyczna – 14 września 2018 r. -  PDFharmonogram obron wrzesień
   

Termin składania prac dyplomowych dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego we wrześniu 2018 r.
zostaje ustalony na dzień 25 sierpnia 2018 r.


Regulaminy:
1.PDF2016-04-21 Uchwała 612-2016 w spr.zatwierdzenia zmian w regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf
2.PDFRegulamin_WNM_PI_PO_Regulamin_Egzaminu_Dyplomowego_I_stopień-2018.pdf

Materiały pomocnicze do pracy:
1. Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej
DOCXPi_strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-studia-stacjonarne.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii.doc

3. DOCzalacznik_nr_6_wzor_streszczenia_pracy.doc

4. Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej
DOCXprosba-o-zgode-na_udostepnienie_materialow_do_pracy_dyplomowej_studium_przypadku.docx


 

Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)
PDFzalacznik_2_raport_z_badania_pracy_wzor.pdf
DOCzałącznik_nr_7_oświadcz._dot._praw_autorskich_i_danych_osobowych.doc
DOCzalacznik_nr_8_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.doc
DOCzalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
DOCzalacznik_nr_11_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
DOCXzalacznik_nr_12_opinia_komisji_bioetycznej.docx

Termin składania prac od 07.05.2018 r. do 25.05.2018 r.


w Dziale Kształcenia należy złożyć następujący komplet dokumentów:

 • Praca licencjacka:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej) oraz
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
   
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm:
  4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt 
  jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • Dowód wpłaty na konto Uczelni – 60 zł za dyplom w języku polskim i dodatkowo 40 zł za dyplom w języku angielskim.
 • Konto Uczelni  ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947
   

Uwaga studenci !

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 8048
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 15-07-2015 10:18
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 28-08-2018 10:09

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera