Plan zajęć w semestrze Pis II

Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020


Legitymacje studenckie będą wydawane od 1.10.2019 r.

do 4.10.2019 r.  należy dokonać opłaty za indeks w wysokości 4 zł

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię studenta, kierunek i tryb studiów oraz dopisek - opłata za indeks.

Konto uczelni: ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Za poprawność danych osobowych oraz fotografię odpowiada osoba przyjęta.
Konsekwencją dołączenia niepoprawnej fotografii oraz wpisanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie niewydanie legitymacji  oraz poniesienie przez osobę przyjętą kosztów wyrobienia duplikatu legitymacji. Wpłaty za elektroniczną legitymację studencką nie są zwracane. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki np. omyłkowa podwójna wpłata, rezygnacja z wyrobienia legitymacji.


Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020 (Semestr Zimowy)
Rok I Aktualizacja planu z dnia 13.01.2020 r. - XLSPI_s_I_mgr_13_01_2020.xls
Rok II Aktualizacja planu z dnia 13.01.2020 r. - XLSPI_s_II_mgr_13_01_2020.xls

Harmonogram zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020 (Semestr Zimowy)
Rok I  
Rok II  

Studenci rozpoczynający ćwiczenia w ramach przedmiotu Neonatologia i Pielęgniarstwo Neonatologiczne proszeni są o:

  • punktualne przybycie w dniu zajęć do szpitala (zbiórka przed wejściem do budynku)
  • zadbanie o właściwe umundurowanie na czas zajęć (mundurki, identyfikatory, obuwie zamienne) i wygląd (krótkie paznokcie, bez lakieru i tipsów, brak biżuterii itp).
  • przygotowanie teoretyczne do zajęć (zagadnienia w załączniku).

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. Możliwość odbycia zajęć w innym terminie raczej niemożliwa.


Literatura obowiązkowa

  • Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego z (2016 r, lub  2017) 

Licznik wizyt na stronie: 20969
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 14-07-2015 14:01
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 13-01-2020 23:40

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera