Plan zajęć w semestrze Pis I

Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020


Legitymacje studenckie będą wydawane od 1.10.2019 r.

do 4.10.2019 r.  należy dokonać opłaty za indeks w wysokości 4 zł

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię studenta, kierunek i tryb studiów oraz dopisek - opłata za indeks.

Konto uczelni: ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Za poprawność danych osobowych oraz fotografię odpowiada osoba przyjęta.
Konsekwencją dołączenia niepoprawnej fotografii oraz wpisanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie niewydanie legitymacji  oraz poniesienie przez osobę przyjętą kosztów wyrobienia duplikatu legitymacji. Wpłaty za elektroniczną legitymację studencką nie są zwracane. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki np. omyłkowa podwójna wpłata, rezygnacja z wyrobienia legitymacji.


Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020 (Semestr Zimowy)
Rok I Aktualizacja planu z dnia 07.01.2020 r. - XLSPI_s_I_07_01_2020.xls
Rok II Aktualizacja planu z dnia 11.11.2019 r. - XLSPI_s_II_11_11_2019.xls
Rok III Aktualizacja planu z dnia 13.01.2020 r. - XLSPI_s_III_13_01_2020.xls

Harmonogram zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020 (Semestr Zimowy)
Rok I Aktualizacja grafiku z dnia 18.12.2019 r. XLSZP_I_PI_S_2019-2020_18.12.2019.xls
Rok II Aktualizacja grafiku z dnia 10.12.2019 r. -XLSZP_PZ_II_PI_S_2019-2020_10.12.2019.xls
Rok III Aktualizacja grafiku z dnia 15.01.2020 r. -XLSZP_PZ_III_PI_S_2019-2020_15.01.2020.xls
Licznik wizyt na stronie: 55661
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 14-07-2015 13:56
Modyfikował: Dominika Skibińska   |  Data modyfikacji: 15-01-2020 13:38

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera