Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Plan zajęć w semestrze Pis I

Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020


Legitymacje studenckie będą wydawane od 1.10.2019 r.

do 4.10.2019 r.  należy dokonać opłaty za indeks w wysokości 4 zł

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię studenta, kierunek i tryb studiów oraz dopisek - opłata za indeks.

Konto uczelni: ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Za poprawność danych osobowych oraz fotografię odpowiada osoba przyjęta.
Konsekwencją dołączenia niepoprawnej fotografii oraz wpisanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie niewydanie legitymacji  oraz poniesienie przez osobę przyjętą kosztów wyrobienia duplikatu legitymacji. Wpłaty za elektroniczną legitymację studencką nie są zwracane. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki np. omyłkowa podwójna wpłata, rezygnacja z wyrobienia legitymacji.


Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020 (Semestr Letni)
Rok I Aktualizacja planu z dnia 09.07.2020 r. - XLSXPI_s_I_09_07_2020.xlsx
Rok II Aktualizacja planu z dnia 17.02.2020 r. - XLSPI_s_II_17_02_2020.xls
Rok III Aktualizacja planu z dnia 21.05.2020 r. - XLSPI_s_III_21_05_2020.xls

Harmonogram zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020 (Semestr Letni)
Rok I Aktualizacja grafiku z dnia -30.06.2020 XLSZP_I_PI_S_2019-2020_26 06 2020.xls
Rok II Aktualizacja grafiku z dnia 07.07.2020XLSZP_II_PI_S_2019-2020_07.07.2020.xlsXLSZP_PZ_II_PI_S_2019-2020_26.02.2020.xls
Rok III

Aktualizacja grafiku z dnia 13.07.2020 XLSZP_III_PI_S_2019-2020_13.07.2020.xls

XLSZP_PZ_III_PI_S_2019-2020_17.02.2020.xls


Semestr Zimowy - Kliknij Tutaj!

Licznik wizyt na stronie: 60708
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 14-07-2015 13:56
Modyfikował: Dominika Skibińska   |  Data modyfikacji: 13-07-2020 09:55

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera