Trwa rekrutacja elektroniczna (nabór uzupełniający) na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020 - Zapraszamy!

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Regulaminy, organizacja roku, opłaty Ks I

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2017 r.
PDF2017-04-27 Uchwała 64-2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PMWSZ w Opolu.pdf
PDFRegulamin Studiów od 1_10_2017.pdf


Organizacja roku akademickiego 2018/2019
PDFOrganizacja Roku Akademickiego 2018/2019.pdf

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020
PDFUchwała 205-2019 w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi eduacyjne w roku 2019-2020.pdf

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019
PDF2018-07-02_Zarządzenie_nr 26-2018 w sp. określ. wys. opłat za usługi eduk. w PMWSZ w Opolu dla stud. rozp. naukę lub wznaw.studia w roku akad. 2018_2019..PDF
pobierz podanie DOCzał.nr 1 do zarz. nr 26 podanie o raty do Rektora zm..doc

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018
PDF2017-06-28_Zarządzenie_nr 27-2017 w sp. określ. wysok. opłat za usł. eduk. w PMWSZ w Opolu dla student. rozp. naukę lub wznaw. studia w roku akad. 2017-2018..PDF
pobierz DOCzał. nr 3 do zarz. nr 27 podanie o raty do Rektora zm..doc


Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017
PDFWysokość_opłat_za_usługi_edukacyjne_dla_studentów_rozpoczynających_naukę_lub_wznawiających_studia_w_r_akad._2016_2017.PDF
pobierz: DOCpodanie_o_raty_do_Rektora.doc


Wzór umowy ze studentami studiów stacjonarnych
DOC20170928 zał. nr 1 _Umowa studia stacjonarne_PMWSZ_JKK_final.doc


Wysokość opłat za studia wnoszonych przez obcokrajowców
PDF2014-10-30_Zarządzenie_nr_50-2014_ws.pdf
PDF2015-10-01_Zarządzenie_nr_48-2015_zm.zarz._w_spraw._wysok.PDF
pobierz DOCzał.do_zarz._nr_48_podanie_o_raty_do_Rektora.doc


Wzór umowy ze studentami obcokrajowcami
DOCX20170928 zał. nr 3 _Umowa studia stacjo-niestacjo_cudzoziemcy_PMWSZ_JKK_final.doc.docx


Numer konta uczelni
DOCXKonto_Bankowe_ING_Bank_Śląski.docx


Wysokości opłat za wydawania dokumentów przebiegu studiów
DOCzarz_nr_51.doc
DOCzarz._nr__51_w_spr._opłaty_za_duplikat.doc


Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów
DOCZARZĄDZENIE_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_wyłaniania_najlepszych_absolwentów_PMWSZ_w_Opolu.doc


Regulamin antyplagiatowy
PDF2016-05-09_Zarządzenie__nr_17-2016_w_sp.wprowadz.PDF


Regulamin pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia
PDF2016-04-21 Uchwała 612-2016 w spr.zatwierdzenia zmian w regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf


Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia
PDFRegulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku Kosmetologia (Wydział Nauk o Zdrowiu).pdf


Uwaga:

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji -aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 7310
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 14-07-2015 12:12
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 20-05-2019 13:07

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera