Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Praca licencjacka i egzamin dyplomowy Ks I

TERMINARZ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Egzamin praktyczny: 25 czerwca 2018
Egzamin teoretyczny: 27 - 28 czerwca 2018

Terminy poprawkowe:
Egzamin praktyczny: 6 września 2018
Egzamin teoretyczny: 7 września 2018

DOCXuchwała termin egz. 35 2018.docx

Regulaminy:

1. PDF2016-04-21 Uchwała 612-2016 w spr.zatwierdzenia zmian w regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf

2. PDF20150924_Regulamin egzaminu_dyplomowego_Kosmetologia_JKK (1) (4).pdf
 

Materiały pomocnicze do pracy:

1. Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej DOCXK_strona_tytulowa_pracy_licencjackiej_-_studia_stacjonarne.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii.doc

3. DOCzalacznik_nr_6_wzor_streszczenia_pracy.doc

4. Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej
    DOCzgoda_na_udostepnianie_materialow_do_pracy_dyplomowej.doc
 

Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)
PDFzalacznik_2_raport_z_badania_pracy_wzor.pdf
DOCzałącznik_nr_7_oświadcz._dot._praw_autorskich_i_danych_osobowych.doc
DOCzalacznik_nr_8_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.doc
DOCzalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
DOCzalacznik_nr_11_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
DOCXzalacznik_nr_12_opinia_komisji_bioetycznej.docx


Termin składania prac od 07.05.2018 r. do 25.05.2018 r.

w Dziale Kształcenia należy złożyć następujące dokumenty:

 •  Praca licencjacka:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej)
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm
  – 4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt
   jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • Dowód wpłaty na konto Uczelni – 60 zł za dyplom w języku polskim i 40 zł za dyplom w języku angielskim.
   
 • Konto Uczelni     ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Uwaga studenci!

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 6325
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 14-07-2015 12:08
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 12-04-2018 09:54

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera