Praca licencjacka i egzamin dyplomowy Ks I

Terminarz egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2018/2019

I termin:

 • Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu: 24 czerwca 2019 r.
 • Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniach: 26 oraz 27 czerwca 2019 r.


II termin:

 • Egzamin praktyczny oraz teoretyczny odbędzie się w dniach: 13 oraz 14 września 2019 r.

Termin składania prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

I termin:

 • od 13 do 31 maja 2019 r. - dla osób przystępujących do egzaminu w czerwcu 2019 r.

Regulaminy:

1. PDF2016-04-21 Uchwała 612-2016 w spr.zatwierdzenia zmian w regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf
2. PDF2019-04-11 Uchwała Senatu 201-2019 w sprawie zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia.pdf
3. PDFRegulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku Kosmetologia (Wydział Nauk o Zdrowiu).pdf


Materiały pomocnicze do pracy:

1. Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej DOCXK_strona_tytulowa_pracy_licencjackiej_-_studia_stacjonarne.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii.doc

3. DOCzalacznik_nr_6_wzor_streszczenia_pracy.doc

4. Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej
    DOCzgoda_na_udostepnianie_materialow_do_pracy_dyplomowej.doc


Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)
Raport z badania antyplagiatowego ogólny -otrzymany od promotora oraz
DOC201-2019 Załącznik nr 7 oświadcz. dot. praw autorskich i danych osobowych- I stopień.doc
DOCzalacznik_nr_8_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.doc
DOCzalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
DOCzalacznik_nr_11_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
DOCXzalacznik_nr_12_opinia_komisji_bioetycznej.docx


w Dziale Kształcenia należy złożyć następujące dokumenty:

 •  Praca licencjacka:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej)
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
   
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm
  – 4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt
   jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • dowód wpłaty w wysokości 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim
 • dowód wpłaty w wysokości 40 zł za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
 • nr konta bankowego ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Uwaga studenci!

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 8372
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 14-07-2015 12:08
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 13-06-2019 13:53

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera