Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.

Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

Egzamin dyplomowy Ks I

TERMINARZ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Egzamin praktyczny:  26 czerwca oraz 27 czerwca 2017 r.
Egzamin teoretyczny:  29 czerwca oraz 30 czerwca 2017 r.
 

Terminy poprawkowe:
Egzamin praktyczny: 18 września 2017 r.
Egzamin teoretyczny: 19 września 2017 r.


Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej DOCXStrona_tytułowa_pracy_licencjackiej_-studia_stacjonarne_K.docx

Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej

DOCZgoda_na_udostępnianie_materiałów_do_pracy_dyplomowej.doc

Do pracy należy dołączyć następujące druki:

PDF20160421_załącznik_2_Raport_z_badania_pracy_WZÓR.pdf
DOCZałącznik_nr_6_wzór_streszczenia_pracy.doc
DOC20160421_Załącznik_nr_7_oświadcz._dot._praw_autorskich_i_danych_osobowych.doc
DOCZałącznik_nr_8_zgoda_na_umieszcz._pracy_w_bibliotece_i_CIN.doc
DOC20160421_Załącznik_nr_10_zgodność_wersji_Studenta_JKK.doc
DOC20160421_Załącznik_nr_11_zgodność_wersji_Promotor_-_JKK.doc
DOCXZałacznik_nr_12_opinia_Komisji_Bioetycznej_.docx


Od 8.05.do 27.05.2017r.  należy złożyć w Dziale Kształcenia następujące dokumenty:

 •  Praca licencjacka:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej) oraz
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm
  – 4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt
   jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • Dowód wpłaty na konto Uczelni – 60 zł za dyplom w języku polskim i 40 zł za dyplom w języku angielskim.
   
 • Konto Uczelni     ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Uwaga studenci!

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXUchwała_Senatu_dot__dodatkowych_osiągnięć_JKK.docx

Data publikacji: 14-07-2015 12:08

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera