Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Regulaminy, organizacja roku, opłaty Fns II

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2017 r.
PDF2017-04-27 Uchwała 64-2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PMWSZ w Opolu.pdf
PDFRegulamin Studiów od 1_10_2017.pdf

Regulamin studiów obowiązujący do 30.09.2017 r.
PDFRegulamin_studiów_PMWSZ.pdf

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
PDFOrganizacja roku akademickiego 2017_2018.PDF

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych
PDFterminarz zjazdów II STOPIEŃ.pdf

Organizacja roku akademickiego 2016/2017
PDFOrganizacja_roku_akademickiego.PDF

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018
|PDF2017-06-28_Zarządzenie_nr 27-2017 w sp. określ. wysok. opłat za usł. eduk. w PMWSZ w Opolu dla student. rozp. naukę lub wznaw. studia w roku akad. 2017-2018..PDF
pobierz DOCzał. nr 3 do zarz. nr 27 podanie o raty do Rektora zm..doc

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017
PDFWysokość_opłat_za_usługi_edukacyjne_dla_studentów_rozpoczynających_naukę_lub_wznawiających_studia_w_r_akad._2016_2017.PDF
pobierz: DOCpodanie_o_raty_do_Rektora.doc

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016
PDF2015-05-25_Zarządzenie_nr_31-2015 ws. określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ na rok 2015-2016.pdf
PDF2015-10-01 Zarządzenie_nr_47-2015 zm. zarz. w sp. określ. wysok.opłat za usł.edukacyjne w PMWSZ w Opolu na rok ak.2015-2016.PDF
pobierz DOCzał.do_zarz._nr_47_podanie_o_raty_do_Rektora.doc

Wzór umowy ze studentami studiów niestacjonarnych
DOCX2016-09-29 zał. nr 2 do Uchwały 9-2016 Umowa studia niestacjonarne_PMWSZ.docx

Wysokość opłat za studia wnoszonych przez obcokrajowców
PDF2014-10-30_Zarządzenie_nr_50-2014_ws.pdf
PDF2015-10-01_Zarządzenie_nr_48-2015_zm.zarz._w_spraw._wysok.PDF
pobierz DOCzał.do_zarz._nr_48_podanie_o_raty_do_Rektora.doc

Wzór umowy ze studentami obcokrajowcami
DOCX2016-09-29 zał. nr 3 do Uchwały 9-2016 Umowa studia cudzoziemcy (stacjo i niestacjo)_PMWSZ.docx

Numer konta uczelni
DOCXKonto_Bankowe_ING_Bank_Śląski.docx

Wysokości opłat za wydawania dokumentów przebiegu studiów
DOCzarz_nr_51.doc
DOCzarz._nr__51_w_spr._opłaty_za_duplikat.doc

Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów
DOCZARZĄDZENIE_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_wyłaniania_najlepszych_absolwentów_PMWSZ_w_Opolu.doc

Regulamin antyplagiatowy
PDF2016-05-09_Zarządzenie__nr_17-2016_w_sp.wprowadz.PDF

Regulamin pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia
PDF2016-04-21 Uchwała 613 - 2016 w spr. zatwierdzenia zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia.pdf

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego w wydziale Fizjoterapii

PDFRegulamin_egz_dyplomowego.pdf

Uwaga:

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji -aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 3865
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 13-07-2015 11:32
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 21-07-2017 12:24

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera