Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.

Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

Regulaminy organizacja roku opłaty Fs II

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2015 r.
PDFRegulamin studiów 1_10_2015.pdf

Organizacja roku akademickiego 2016/2017
PDFOrganizacja_roku_akademickiego.PDF

Organizacja roku akademickiego 2015/2016 
PDFZarządzenie_nr_34_2015.pdf

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017
PDFWysokość_opłat_za_usługi_edukacyjne_dla_studentów_rozpoczynających_naukę_lub_wznawiających_studia_w_r_akad._2016_2017.PDF

pobierz: DOCpodanie_o_raty_do_Rektora.doc

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016
PDF2015-05-25_Zarządzenie_nr_31-2015 ws. określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ na rok 2015-2016.pdf
PDF2015-10-01 Zarządzenie_nr_47-2015 zm. zarz. w sp. określ. wysok.opłat za usł.edukacyjne w PMWSZ w Opolu na rok ak.2015-2016.PDF
pobierz DOCzał.do zarz. nr 47 podanie o raty do Rektora.doc

Wzór umowy ze studentami studiów stacjonarnych
PDFwzór umowy o odpłatności za st stacjonarne.pdf

Wysokość opłat za studia wnoszonych przez obcokrajowców
PDF2014-10-30_Zarządzenie_nr_50-2014_ws.pdf
PDF2015-10-01_Zarządzenie_nr_48-2015_zm.zarz._w_spraw._wysok.PDF
pobierz DOCzał.do_zarz._nr_48_podanie_o_raty_do_Rektora.doc

Wzór umowy ze studentami obcokrajowcami
PDFwzór_umowy_o_odpłatności_obcokrajowca_za_st_stacjonarne_i_niestacjonarne.pdf

Numer konta uczelni
DOCXKonto_Bankowe_ING_Bank_Śląski.docx

Wysokości opłat za wydawanie dokumentów przebiegu studiów
DOCzarz_nr_51.doc
DOCzarz._nr__51_w_spr._opłaty_za_duplikat.doc

Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów
DOCZARZĄDZENIE_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_wyłaniania_najlepszych_absolwentów_PMWSZ_w_Opolu.doc

Regulamin antyplagiatowy
PDF2016-05-09_Zarządzenie__nr_17-2016_w_sp.wprowadz.PDF

Regulamin pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia
PDF2016-04-21_Uchwała_613-2016_w_spr._zatwierdzenia_zmian_w_Regulaminie_pisania_pracy_dyplomowej_na_studiach_II_stopnia_w_PMWSZ_w_Opolu_.pdf

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Wydziale Fizjoterapii

PDFRegulamin_egz_dyplomowego.pdf

Uwaga:

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dyrektora Instytutu.

Wzór wypełniania dokumentacji -aktywność studencka do suplementu

DOCXUchwała_Senatu_dot__dodatkowych_osiągnięć_JKK.docx

Data publikacji: 13-07-2015 11:13

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera