Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.

Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

Egzamin dyplomowy Fns I

TERMINARZ EGZAMINU DYPLOMOWEGO
DOCterminy egzaminu I stopień.doc

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej
DOCXzał 3 Strona tytułowa pracy licencjackiej - studia niestacjonarne F.docx

Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej 

DOCZgoda_na_udostępnianie_materiałów_do_pracy_dyplomowej.doc


Do pracy należy dołączyć następujące druki:

PDFZałącznik_2_Raport_z_badania_pracy_WZÓR.pdf

DOCZałącznik_nr_6_wzór_streszczenia_pracy.doc

DOC20160421_Załącznik_nr_7_oświadcz._dot._praw_autorskich_i_danych_osobowych.doc

DOCZałącznik_nr_8_zgoda_na_umieszcz._pracy_w_bibliotece_i_CIN.doc

DOCZałącznik_nr_10_zgodność_wersji_Studenta_JKK.doc

DOCZałącznik_nr_11_zgodność_wersji_Promotor_-_JKK.doc

DOCXZałacznik_nr_12_opinia_Komisji_Bioetycznej_.docx


Od 8.05.do 27.05.2017 r.  należy złożyć w Dziale Kształcenia następujący komplet dokumentów:

 • Praca licencjacka:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej) oraz
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
    
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm:
  4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt 
  jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • Dowód wpłaty na konto Uczelni – 60 zł za dyplom w języku polskim i dodatkowo 40 zł za dyplom w języku angielskim.
 • Konto Uczelni    ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Uwaga studenci!

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXUchwała_Senatu_dot__dodatkowych_osiągnięć_JKK.docx

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera