Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Laureaci III Międzyuczelnianej konferencji SKN

LAUREACI III MIĘDZYUCZELNIANEJ KONFERENCJI SKN PMWSZ W OPOLU,

25 MAJ 2015r.

I miejsce

Mariusz Mazgaj, Wojciech Pabian, Anna Kotyś, Damian Senecki, Sylwia Stiler     

(SKN Inżynierii Biomedycznej – InBio, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Pomiar ogólnego środka ciężkości ciała człowieka na fotografii cyfrowej w opracowanym interfejsie użytkownika

II miejsce

Kamil Zwierzchowski, Gabriela Bidzińska, Piotr Tkocz, Tomasz Matusz, Grzegorz Biliński

(SKN Fizjomedyk, PMWSZ w Opolu)

Próba oceny wpływu przemijającego ataku niedokrwiennego na stabilność postawy ciała: opis przypadku.

III miejsce

Marek Czajkowski, Michał Stępkowski  

(SKN przy Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia, Katedra Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

Przekonania dotyczące stresu warunkują reakcję fizjologiczną na stresory akustyczne u młodych, zdrowych mężczyzn.

WYRÓŻNIENIA:

Nicola Szeja, Anna Kołdon, Karolina Janion, Anna Szymkiewicz, Izabela Dudzik, Biruta Lenard

(SKN Młodych Edukatorów, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Edukacja żywieniowa młodych sportowców – konieczność czy zbyteczne działanie?

Sabina Czapla, Joanna Śliwińska

(SKN Klub Honorowych Dawców Krwi, PMWSZ w Opolu)

Postawy i wiedza studentów PMWSZ w Opolu dotyczące honorowego krwiodawstwa – analiza badań własnych.

Gabriela Bidzińska, Tomasz Matusz, Piotr Tkocz, Anna Kołcz-Trzęsicka

(SKN Fizjoterapii Klinicznej, PMWSZ w Opolu)

Elektromiograficzna analiza zmian aktywności bioelektrycznej mięśni prostych brzucha i prostowników grzbietu w trakcie ćwiczeń z zastosowaniem Stabilizeratm Pressure Bio-Feedback.

Piotr Tkocz, Tomasz Matusz, Gabriela Bidzińska, Kamil Zwierzchowski, Grzegorz Biliński, Małgorzata Pasternok

(SKN Fizjoterapii Klinicznej, PMWSZ w Opolu)

Ocena zachodzących zmian pod wpływem zastosowanych aplikacji kinesiology taping – doniesienie wstępne z grupą placebo.

PDF2015.05.25 - III MK SKN - STRESZCZENIA i laureaci.pdf

 

 

Licznik wizyt na stronie: 5735
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 19-06-2015 12:48
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 26-06-2015 10:37

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera