W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora oraz raport z badania antyplagiatowego może mieć formę skanu lub oryginału

Pielęgniarstwo studia I i II stopnia

Pielęgniarstwo – kierunek z perspektywami

 Zapraszamy na Studia pierwszego stopnia-licencjackie

Czas trwania studiów:

 • na studiach stacjonarnych 6 semestrów, plan studiów obejmuje 4750 godzin
  w tym 2300 godzin kształcenia praktycznego ( zajęć praktycznych i praktyk zawodowych)
 • na studiach niestacjonarnych pomostowych - wyłącznie dla absolwentek/absolwentów liceum medycznego na kierunku Pielęgniarstwo:
  ścieżka A
  - 2 semestry , plan studiów obejmuje 1155 godzin w tym 750 godzin kształcenia praktycznego ( zajęć praktycznych i praktyk zawodowych)

Studenci podczas studiów nabywają podstawową i specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych i społecznych, umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne niezbędne do sprawowania holistycznej opieki nad osobami dorosłymi i dziećmi, w zdrowiu i chorobie. Pielęgniarstwo jest tym kierunkiem, który rozwija wszechstronnie, dzięki czemu absolwenci mogą wykazać się licznymi kompetencjami.

Studia na kierunku pielęgniarstwo, to oferta nie tylko dla kobiet. Pielęgniarze są potrzebni,
a w wielu sytuacjach wręcz niezastąpieni! Znajdują zatrudnienie m. in: w oddziałach neurologicznych, ortopedycznych, psychiatrycznych czy szpitalnych oddziałach ratunkowych

Nasza uczelnia zapewnia bardzo wysoki poziom nauczania teoretycznego i praktycznego w standardach Unii Europejskiej, profesjonalną kadrę, specjalistyczne pracownie oraz możliwość zdobycia zawodu zawsze poszukiwanego na rynku pracy w kraju i zagranicą

Zajęcia prowadzone w ramach kształcenia praktycznego realizowane są w placówkach ochrony zdrowia na terenie Opola i województwa. Uczelnia w pełni odpowiada za organizację i nadzór nad przebiegiem kształcenia praktycznego, co znacznie ułatwia sprawę, zwłaszcza studentom, którzy przyjeżdżają do Opola, aby studiować pielęgniarstwo w PMWSZ w Opolu, z całej Polski, a także spoza jej granic.

W ramach studiów studenci mają również możliwość odbywania bezpłatnych praktyk zawodowych poza granicami kraju, np. w Niemczech czy Belgii, dzięki czemu poznają specyfikę i organizację pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w Europie.

A co po ukończeniu studiów?

 Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki  na kierunku

 PIELĘGNIARSTWO  na studiach drugiego stopnia (magisterskich)

Czas trwania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

4 semestry, plan studiów obejmuje 1450 godzin, w tym 590 godzin zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych.

Studenci poszerzają wiedzę, doskonalą umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk medycznych, nauk społecznych oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.  Program studiów drugiego stopnia obejmuje także przygotowanie absolwentów do planowania i realizacji procesu dydaktycznego w systemie kształcenia pielęgniarek oraz zarządzania
w pielęgniarstwie.

Możliwości zatrudnienia:

 1. świadczenie opieki pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia
 2. samozatrudnienie
 3. kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych
 4. zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych
 5. nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych
 6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa
 7.  zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia
 8. pełnienie służby na stanowiskach służbowych w inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
 9. sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa.
 

 

Licznik wizyt na stronie: 4584
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 18-06-2015 08:50
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 18-06-2015 09:21

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera