Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Ważne informacje


wnioski o pomoc materialną na rok akademicki 2017/2018 należy składać w terminie:
od 11 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

Zarządzenie nr 34-2017.PDF
 


DRUKI o pomoc materialną obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

umieszczone są na stronie internetowej w zakładce:
dla studenta - pomoc materialna - Pliki do pobrania

druki można również odebrać w Dziale Kształcenia  

 Wykaz dokumentów wymaganych do składania wniosku o przyznanie
- stypendium socjalnego znajduje się w PDFRegulaminie pomocy materialnej.pdf  §2 ust. 12
 


UWAGA!
dokumenty o stypendium socjalne należy składać w następującej 
DOCXKOLEJNOŚCI.docx

 


 

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym - WAŻNE

Art.173 ust.1
Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.

Art.184 ust.5
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, 
nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Art.181 ust.4
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

 

WNIOSKI o pomoc materialną dla studentów na rok akademicki 2017/2018
można składać również w trakcie roku akademickiego
w terminie do 10 dnia danego miesiąca
w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich

w godzinach przyjęć:

   poniedziałek  nieczynne
   wtorek i środa od 10.00 do 13.00
   czwartek i piątek  od 12.00 do 15.00


wnioski o pomoc materialną można składać również w trakcie dyżuru sobotniego 
w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich
odpowiednio w pok. 11, 10 i 09
w godz. od 9.00 do 13.00

Licznik wizyt na stronie: 28913
Opublikował: Małgorzata Misz   |  Data publikacji: 24-01-2012 15:06
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 27-09-2017 11:46

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera