Trwa rekrutacja elektroniczna na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019 - Zapraszamy! (Absolwentów uczelni rekrutujących się na studia II stopnia [magisterskie] - prosimy o jak najszybszy kontakt z działem spraw studenckich macierzystej uczelni w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen)

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Ważne informacje

UWAGA

Dokładny termin składania wniosków o pomoc materialną dla studentów na rok akademicki 2018/2019
zostanie określony w zarządzeniu rektora na początku września br.

(wzorem roku ubiegłego wnioski będzie można składać  w przybliżonym terminie od 10 września do 10 października)

DRUKI DO POBRANIA zostaną umieszczone na stronie w drugiej połowie sierpnia br.

 

na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zostały szczegółowo przedstawione zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2018/2019
w tym również określenie progu dochodowego:

Kliknij Tutaj!


Z oryginałem dokumentu należy przedłożyć kserokopię dokumentu:
(akt urodzenia, akt zgonu, wyroki sądu, umowa zlecenie, świadectwo pracy, decyzje, Pity 11)
z wyjątkiem zaświadczeń, które zostają załączone do wniosku


Podwyższenie stawek stypendiów dotyczy studentów posiadających na dzień 1 czerwca 2018 r. obowiązujące decyzje o przyznaniu:
- stypendium socjalnego
- stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów

PDFzarządzenie zmieniające nr 19/2018
w sprawie ustalenia wysokości dochodu (progu wsparcia dochodowego) uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, zwiększone stypendium socjalne oraz w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego oraz określenia wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na rok akademicki 2017/2018.

PDFzarządzenie zmieniające nr 18/2018
w sprawie wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 w odniesieniu do kryterium wypłat tych stypendiów ustalonych na rok akademicki 2017/2018.
 

 


wnioski o pomoc materialną dla studentów (stypendium socjalne, stypendium specjalne, zapomogi)
można składać również w trakcie roku akademickiego
do 10 dnia danego miesiąca

w Dziale Kształcenia pok. 011

w godzinach przyjęć:

   poniedziałek  nieczynne
   wtorek i środa od 10.00 do 13.00
   czwartek i piątek  od 12.00 do 15.00


wnioski o pomoc materialną można składać również w trakcie dyżuru sobotniego 
w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich
w pokoju, w którym pełniony jest dyżur (11, 10 i 09)
w godz. od 9.00 do 13.00

wysokość stawek stypendium

 DRUKI o pomoc materialną obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

umieszczone są na stronie internetowej w zakładce:
dla studenta - pomoc materialna - Pliki do pobrania

druki można również odebrać w Dziale Kształcenia  

 Wykaz dokumentów wymaganych do składania wniosku o przyznanie
- stypendium socjalnego znajduje się w  PDFZarządzenie nr 45/2017
  §2 ust. 12


UWAGA!
dokumenty o stypendium socjalne należy składać w następującej 
DOCXKOLEJNOŚCI.docx

 


 

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym - WAŻNE

Art.173 ust.1
Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.

Art.184 ust.5
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, 
nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Art.181 ust.4
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Licznik wizyt na stronie: 34361
Opublikował: Małgorzata Misz   |  Data publikacji: 24-01-2012 15:06
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 13-07-2018 11:44

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera