Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Ważne informacje

UWAGA

W dniu 29.11.2017 r.
odbędzie się spotkanie Komisji Stypendialnej

 

Decyzje stypendialne
(stypendium socjalne, stypendium specjalne i zapomogi)

będą wydawane od 04.12.2017 r.  (poniedziałek)
od godz. 10.00 do 14.00

 

wysokość stawek stypendium


wnioski o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium specjalne, zapomogi)
można składać również w trakcie roku akademickiego
w Dziale Kształcenia pok. 011 w godzinach przyjęć studentów oraz w trakcie dyżuru sobotniego
do 10 dnia danego miesiąca
 DRUKI o pomoc materialną obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

umieszczone są na stronie internetowej w zakładce:
dla studenta - pomoc materialna - Pliki do pobrania

druki można również odebrać w Dziale Kształcenia  

 Wykaz dokumentów wymaganych do składania wniosku o przyznanie
- stypendium socjalnego znajduje się w  PDF2017-10-10_Zarządzenie _nr 45-2017 w sp. wprowadz. Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów PMWSZ w Opolu..PDF
  §2 ust. 12


UWAGA!
dokumenty o stypendium socjalne należy składać w następującej 
DOCXKOLEJNOŚCI.docx

 


 

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym - WAŻNE

Art.173 ust.1
Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.

Art.184 ust.5
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, 
nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Art.181 ust.4
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

 

WNIOSKI o pomoc materialną dla studentów na rok akademicki 2017/2018
można składać również w trakcie roku akademickiego
w terminie do 10 dnia danego miesiąca
w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich

w godzinach przyjęć:

   poniedziałek  nieczynne
   wtorek i środa od 10.00 do 13.00
   czwartek i piątek  od 12.00 do 15.00


wnioski o pomoc materialną można składać również w trakcie dyżuru sobotniego 
w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich
odpowiednio w pok. 11, 10 i 09
w godz. od 9.00 do 13.00

Licznik wizyt na stronie: 31853
Opublikował: Małgorzata Misz   |  Data publikacji: 24-01-2012 15:06
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 29-11-2017 10:21

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera