W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Kierunek Pielęgniarstwo II stopnia

Pielęgniarstwo
Studia drugiego stopnia - magisterskie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: magister

Czas trwania studiów na kierunku - Pielęgniarstwo II stopnia:

 • na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 4 semestry, plan studiów obejmuje 1450 godzin, w tym 590 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

Studenci, którzy rozpoczną studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2017/2018 realizować będą plan studiów, który przewiduje:

- 435 godzin wykładów;
- 525 godzin ćwiczeń;
- 350 godzin praktyk zawodowych.

 • W semestrze I: 145 godzin wykładów i 190 godzin ćwiczeń;
 • W semestrze II: 160 godzin wykładów, 145 godzin ćwiczeń, 70 godzin praktyk zawodowych;
 • W semestrze III: 85 godzin wykładów, 135 godzin ćwiczeń, 220 godzin praktyk zawodowych;
 • W semestrze IV: 45 godzin wykładów, 55 godzin ćwiczeń, 60 godzin praktyk zawodowych.

Ćwiczenia będą miały w wielu przypadkach charakter ćwiczeń klinicznych, realizowane będą w oddziałach szpitalnych, w placówkach ochrony zdrowia na terenie Opola oraz w Głuchołazach, Białej, Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach, Kup, Siemianowicach Śląskich.

Praktyki zawodowe student będzie miał możliwość realizować w swoim miejscu zamieszkania, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich realizację od Dziekana Wydziału.

Zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni będą odbywały się trzy dni w tygodniu, tj.: w poniedziałek, wtorek i w środę.   


Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 1. wiedzę specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,
 2. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 1. rozwiązywać problemy zawodowe,
 2. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej,
 3. określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 4. prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności,
 5. organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,
 6. organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 7. opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 8. opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 9. opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego, środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 10. inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 1. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 2. posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia doktoranckich.
 

Możliwości zatrudnienia:

 • świadczenie opieki pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia;
 • samo zatrudnienie;
 • kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych;
 • zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych;
 • nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;
 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych.
   

  Plan studiów dla I roku w roku akademickim 2017/2018 PDFPlan_studiów Pl_s_mgr_2018_2019.pdf

Licznik wizyt na stronie: 8002
Opublikował: Piotr Lisoń   |  Data publikacji: 15-05-2015 12:25
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 10-07-2017 13:39

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera