Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.

Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

Regulaminy pomocy materialnej

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017:  

1. PDFZarządzenie nr 57/2015.PDF
w sprawie określenia średniej ocen do stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017

2PDFZarządzenie nr 40/2016.PDF
w sprawie terminu składania wniosków o pomoc materialną dla studentów na rok akademicki 2016/2017

3. Regulamin przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów PMWSZ w Opolu
obowiązujący od 01.10.2016 r.
PDFRegulaminie pomocy materialnej.pdf

4. PDFZarządzenie nr 64/2016.PDF
w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego oraz zapomogi na rok akademicki 2016/2017

5. PDFZarządzenie nr 63/2016.PDF
w sprawie wysokości stawek wypłat stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017

6. PDFZarządzenie nr 52/2016.PDF
w sprawie określenia średniej ocen do stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

System pomocy materialnej na stronach MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Data publikacji: 24-01-2012 11:02

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera