Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Kierunek Fizjoterapia II stopnia

Fizjoterapia

Studia drugiego stopnia - magisterskie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister

Czas trwania studiów:

 • na studiach stacjonarnych 4 semestry, plan studiów obejmuje 3446 godzin
  w tym 500 godz. praktyk zawodowych
 • na studiach niestacjonarnych: 4 semestry, plan studiów obejmuje  2771 godzin w tym 500 godz. praktyk zawodowych

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi       w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci studiów II stopnia kierunku fizjoterapia będą przygotowani do pełnienia profesjonalnej i całościowej opieki rehabilitacyjnej. Uzyskają wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych
i nauczania przedmiotów zawodowych. Osiągną umiejętność planowania, przeprowadzania
i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi  dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z  zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.

Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia:

 • Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne)
 • Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe.
 • Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej.
 • Gabinety odnowy biologicznej.
 • Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness) .
 • Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły) .
 • Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.
 • Samozatrudnienie.
 • Instytucje naukowo – badawczych, administracji państwowej i samorządowej.

 

Licznik wizyt na stronie: 8404
Opublikował: Piotr Lisoń   |  Data publikacji: 11-05-2015 13:57
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 22-05-2017 11:47

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera