Trwa rekrutacja elektroniczna (nabór uzupełniający) na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020 - Zapraszamy!

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Zasady przyznawania pomocy materialnej

na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zostały szczegółowo przedstawione zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2018/2019
w tym również określenie progu dochodowego:

Kliknij Tutaj!


 

Student PMWSZ w Opolu może ubiegać się o: 

1. STYPENDIUM SOCJALNE
ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Szczegółowe informacje odnośnie pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów PMWSZ w Opolu umieszczonego w zakładce: Regulaminy pomocy materialnej
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może także otrzymać dodatek mieszkaniowy w formie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

2. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
w przypadku gdy student zaliczył poprzedni rok studiów i uzyskał wysoką średnią ocen lub uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta.
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów uprawnionych do składania wniosków każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.

3. ZAPOMOGĘ
Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z przyczyn losowych może otrzymać dwa razy w roku akademickim jednorazową zapomogę. Student ubiegający się o zapomogę składa wniosek o zapomogę oraz dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

4. STYPENDIUM SPECJALNE  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w przypadku gdy student posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ. Stypendium specjalne nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Stypendium przyznawana jest na rok akademicki (z wyjątkiem przypadków: gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr lub gdy student uzyska dyplom ukończenia studiów przed terminem określonym w regulaminie studiów), jednak nie dłużej niż okres ważności orzeczenia. Student ubiegający się o stypendium specjalne składa podanie i orzeczenie o niepełnosprawności.

Licznik wizyt na stronie: 29353
Opublikował: Małgorzata Misz   |  Data publikacji: 24-01-2012 10:49
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 18-12-2018 15:05

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera