Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Kierunek Fizjoterapia Jednolite 5-letnie studia magisterskie

Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister

Czas trwania studiów:

 • na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 10 semestrów,
 • plan studiów obejmuje 1560 godzin praktyk w tym 960 godzin praktyki zawodowej (ciągłej)

Celem kształcenia na 5 letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, być na tyle sprawny fizycznie aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia z tymi osobami.

Absolwenci osiągają umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Uzyskają podstawową wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia:

 • Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne),
 • Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe,
 • Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
 • Gabinety odnowy biologicznej,
 • Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness),
 • Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły),
 • Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny,
 • Samozatrudnienie,
 • Instytucje naukowo – badawcze, administracji państwowej i samorządowej.
Licznik wizyt na stronie: 9394
Opublikował: Piotr Lisoń   |  Data publikacji: 11-05-2015 13:55
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 29-05-2017 13:10

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera