Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Nauczyciele

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zaprasza Nauczycieli do skorzystania z oferty kursów podyplomowych. Szczegółowe informacje - czytaj więcej

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób indywidualnych, pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach oraz w innych placówkach oświatowych.

Termin organizacji kursu uzależniony jest od zgłoszenia się wymaganej liczby osób określonej przez Organizatora kształcenia.

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowany jest w systemie weekendowym w łącznym wymiarze 30 godzin dydaktycznych (13 godzin zajęć teoretycznych oraz 17 godzin ćwiczeń w warunkach symulowanych) w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

Po ukończeniu kursu nauczyciel uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach w zakresie:

 • postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
 • podstawowych czynności resuscytacyjnych,
 • użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED,
 • zastosowania metod nauczania oraz form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy z uwzględnieniem metod aktywizujących oraz praktycznych,
 • kształtowania postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności w zakresie pierwszej pomocy.
 • Realizacja kursu odbywa się zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.
 • Odpłatność za kurs - 300 zł

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs mający na celu przygotowanie uczestnika kursu do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie praktycznej nauki zawodu. Ukończenie kursu nadaje uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu i umożliwia realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów i pracowników młodocianych. Ukończenie kursu daje uprawnienia do przyjmowania na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe słuchaczy, stażystów i praktykantów.

 • Program kursu zatwierdzony przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
 • Odpłatność za kurs - 410 zł

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników kursu do udzielania osobom wstanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia  kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wynosi 66 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne –  25 godzin,
 • zajęcia praktyczne (ćwiczenia w warunkach symulowanych na fantomach) –  41 godzin.
 • Tryb kształcenia: wieczorowy/weekendowy
 • Odpłatność za kurs - 500 zł
 • Kurs zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego PSiZ.IV.6312.8.2015.JJP
 • Kurs zakończony jest egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu RATOWNIKA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Formularz zgłoszenia kandydata na kurs

DOCXFORMULARZ_ZGŁOSZENIA.docx

Formularz zgłoszenia należy przesłać poczta elektroniczną na adres kursypodyplomowe@wsm.opole.pl


Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 77 44 23 527

Licznik wizyt na stronie: 4465
Opublikował: Piotr Lisoń   |  Data publikacji: 16-03-2015 07:10
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 15-02-2018 11:17

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera