Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Recenzenci 2014

 

Lista Recenzentów w 2014 roku

 

  1. Dr Edward Anin (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)
  2. Dr Aleksander Bardin (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)
  3. Dr Dorota Bielska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska)
  4. Prof. dr hab. Dzmitrij Chworyk (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)
  5. Doc. dr Natalia Chworyk (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)
  6. Dr Alla Danilenko (Uniwersytet Puszkina, Brześć, Białoruś)
  7. Prof. dr hab. Aleksey Dmitrijew (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)
  8. Dr Krzysztof Kassolik (Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, Polska)
  9. Prof. dr hab. Jozef Klimowicz (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)
  10. Dr hab. Bożena Mroczek (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)
  11. Prof. dr hab. Ihar Naumau (Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś)
  12. Dr Andrei Nawojczyk (Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)
  13. Dr Boguslawa.Pylvanainen (Centrum Medyczne, Kangasala, Finlandia)
  14. Dr Bronisław Szubelak (Akademia Polonijna, Częstochowa, Polska)
  15. Dr Aleksandra Zarek (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)