Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Konkurs na stanowisko: Profesor zwyczajny

Na podstawie art. 118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Rektor PMWSZ w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko

Profesora zwyczajnego

Osoby ubiegające się o stanowisko  Profesora zwyczajnego  powinny posiadać:

 1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora;
 2. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 3. życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (cv);
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska:
 • nauk medycznych,
 • nauk o kulturze fizycznej,
 • nauk o zdrowiu,
 1. wykaz dorobku naukowego kandydata;
 2. świadectwa pracy;
 3. oświadczenie, że Uczelnia będzie dla nich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 4. informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. oświadczenie o niekaralności.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy przesłać, w zamkniętych kopertach ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Rektorat).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 27 stycznia 2015 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 03 lutego 2015 r.

 

 

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę

do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

               

 Rektor

       Dr Tomasz Halski

Licznik wizyt na stronie: 1383
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 20-01-2015 10:40

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera