Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Oferta pracy w żłobku w Opolu

logo,żłobek Nr 3.jpeg

Żłobek Nr 3 w Opolu prowadzi rekrutację na stanowisko:

POŁOŻNA/PIELĘGNIARKA

Wymogi kwalifikacyjne:

Wykształcenie:

       - niezbędne  ŚREDNIE MEDYCZNNE  na podstawie:

  • Ustawy z dnia 5 lipca 1996r. O zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 z późn. zmianami )
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r. w sprawie   kwalifikacji wymaganych od  pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w  publicznych zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1999r. Nr 30, poz.300 )
  • Ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz.235 )

Doświadczenie zawodowe:

  • co najmniej 1 rok pracy na stanowisku pielęgniarki z wykształceniem średnie medycznym

Cechy osobowe i predyspozycje:

- współdziałanie z dzieckiem w atmosferze wzajemnego: zaufania, szacunku, bezpieczeństwa,

- uczciwość i odpowiedzialność,

- pracowitość i zaangażowanie,

- operatywność,

- opanowanie,

- zdyscyplinowanie,

- cierpliwość,

- wysoka kultura osobista,

- serdeczność.

Zakres obowiązków:

- praca opiekuńczo-wychowawcza oraz edukacyjna z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- prowadzenie obserwacji zdrowotnej i wychowawczej,

- systematyczna współpraca z rodziną dziecka oraz personelem żłobka,

- opracowywanie i eksponowanie oświaty zdrowotno-wychowawczej.

Wynagrodzenie: od 2.000,- do 2.200,-

Praca w pełnym wymiarze godzin: I zmiana 630-1430, II zmiana 700- 1500,
III zmiana 730-1530, IV zmiana 800-1600, V zmiana 900-1700.

Numer telefonu; 77 413 42 82,  Adres e-mail:


logo Kreatywny żłobek.png


Centrum Kreatywności - Kreatywny Żłobek prowadzi rekrutację na stanowisko położna/pielęgniarka.

Praca w pełnym wymiarze godzin, od 8.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku.

Wynagrodzenie: 2100 brutto.

Zakres obowiązków: praca opiekuńcza i edukacyjna w pierwszej grupie wiekowej. 

Numer telefonu: 509 281 707 Adres e-mail: centrum_kreatywnosci@vp.pl

Miejsce: ul. Luboszycka 11/30, Opole


logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf