Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Patient and Public Involvement in Health and Social Care in England

Zaangażowanie pacjentów i sektora rządowego w opiekę zdrowotna i pomoc społeczną w Anglii

 

PDF[2014.4.9] Jane Randall-Smith, Catherine Pritchard - Patient and Public Involvement in Health and Social Care in England_1.pdf

Autor

JANE RANDALL-SMITH1 E,F
CATHERINE PRITCHARD1 E,F

Healthwatch Shropshire, UK

 

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Summary
Significant changes were brought about in health and social care in England in 2013, as a result of the Health and Social Care Act 2012. As part of the changes in 2013, a network of local Healthwatch organisations was set up to act as the people’s champion for health and social care in their local area. Healthwatch Shropshire is one of these local Healthwatch. It gathers experiences and opinions from patients, carers, service users and the wider public about publicly funded health and social care services and uses this information to influence health and social care service delivery. Healthwatch Shropshire also recruits and trains volunteers to support its work, in particular, specially trained volunteers visit locations where health and social care services are provided and report on their findings. Healthwatch Shropshire also has information and signposting services, provides volunteering opportunities, and has a statutory authority to visit locations where health and social care services are being delivered.

Keywords: patient participation, consumer participation, public opinion

 

Streszczenie
W roku 2013, wraz z wprowadzeniem Ustawy o Opiece Zdrowotnej i Społecznej, w Anglii dokonały się znaczące zmiany w tych obszarach. W ramach tych zmian powstała sieć organizacji o nazwie „Healthwatch”, której zadaniem jest stworzenie najlepszej opieki zdrowotnej i społecznej w środowisku lokalnym. „Healthwatch Shropshire” jest jedną z takich lokalnych instytucji. Zajmuje się ona gromadzeniem doświadczeń i opinii od pacjentów, opiekunów i innych osób korzystających z pomocy lekarskiej i społecznej na temat publicznej służby zdrowia i pomocy społecznej, aby wpływać na jakość świadczonych usług. Organizacja ta rekrutuje i szkoli wolontariuszy, aby zbierać od nich cenne informacje na temat tych właśnie usług. „Healthwatch Shropshire” zajmuje się również udzielaniem informacji, organizowaniem wolontariatu oraz posiada statutowe upoważnienia do wizytowania placówek, gdzie udzielana jest pomoc zdrowotna i społeczna. 

Słowa kluczowe: zaangażowanie pacjenta, zaangażowanie klienta, opinia publiczna