Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Stan skóry oraz skuteczność zabiegów sonoforezy u kobiet palących i niepalących w wieku 21-26 lat. Doniesienie wstępne 

The skin condition and the effectiveness of sonophoresis in smoking and non-smoking women aged 21-26. Preliminary report

 

PDF[2014.4.7] A.Rudyk, K.Chilicka, A.Bochenek, M.Bartczak, J.Dec, K.Więdłocha, L.Wesołowska - Stan skóry_1.pdf

Autor

ANNA RUDYK1 A-F
KAROLINA CHILICKA2 A,B,E
ANETA BOCHENEK1 A-B
MARLENA BARTCZAK1 A-B
JAGODA DEC1 A-B
KLAUDIA WIĘDŁOCHA1 A-B
LIDIA WESOŁOWSKA2 A-B

1 Studenckie Koło Naukowe Kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej i specjalistycznej Instytut Kosmetologii Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
2 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Kosmetologii

 

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie
Wstęp: Nikotyna ma negatywny wpływ na organizm człowieka, a przede wszystkim na skórę, może przyczynić się do dłuższego gojenia ran, wystąpienia nowotworu skóry i błon śluzowych, a także wcześniejszego jej starzenia się. Dym tytoniowy uszkadza DNA nasilając produkcję wolnych rodników. Na skórze pojawiają się zmarszczki, naczynia krwionośne zostają uszkodzone, a skóra traci jędrność i elastyczność poprzez uszkodzenie włókien kolagenowych i elastynowych. 

Cel pracy: Ocena wpływu czynnego palenia tytoniu na stan nawilżenia, natłuszczenia i złuszczania skóry u młodych kobiet.

Materiały i metody: Grupa badana liczyła 40 kobiet (20 osób palących, 20 osób niepalących) w wieku 21-26 lat. Wśród wszystkich badanych przeprowadzono wywiad kosmetyczny. Badanie natłuszczenia, złuszczania oraz nawilżenia skóry zostało przeprowadzone za pomocą urządzenia Nati Analizer firmy Beauty of Science. Skóra osób badanych od dnia poprzedniego nie była umyta żadnym preparatem oraz nie został nałożony żaden preparat pielęgnujący. Dodatkowo przez okres pięciu tygodni badane były 
poddane zabiegowi sonoforezy z wprowadzeniem ampułki nawilżająco- seboregulującej, celem sprawdzenia skuteczności zabiegu kosmetycznego. Po serii zabiegów wykonano ponownie badanie przy pomocy Nati Analizer. Przed przystąpieniem 
do badań przyjęto hipotezę, iż osoby czynnie palące nikotynę będą miały gorszy stan skóry od osób niepalących. 

Wyniki: Z przeprowadzonego wywiadu kosmetycznego wynika, iż osoby palące zdają sobie sprawę z negatywnego wpływu nikotyny na stan skóry, dlatego przykładają większą wagę do pielęgnacji codziennej, stosując kosmetyki o działaniu silnie nawilżającym. Stan skóry osób palących i niepalących nie różnił się. 

Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników nie potwierdzono postawionej hipotezy, iż stan skóry osób czynnie palących jest gorszy. Zabiegi sonoforezy miały większy wpływ na zmniejszenie wydzielania łoju u niepalących, natomiast na stopień nawilżenia u niepalących.

Słowa kluczowe: palenie czynne, palenie bierne, nawilżenie skóry, natłuszcznie skóry

 

Summary 
Background: Nicotine has a negative influence on the human body, but its effect is particularly noticeable on the skin. It might quicken the natural skin aging process, cause unfavorable skin changes or intensify the course of many skin or mucosa diseases including cancer. It might also inhibit wound healing processes. Furthermore, tobacco smoke damages DNA as it is the source of free radicals. Nicotine increases the degradation of collagen and elastic fibres forming the basic skin structure and causes angiogenesis, too. These processes result in forming wrinkles and losing skin firmness as well as elasticity.

Aim of the study: The study aims at assessing the influence of active tobacco smoke on skin condition factors like hydration, lubrication, flaking and the inflammation of epidermis in a group of young women. 

Material and methods: The study was carried out in a group of young women (20 with tobacco dependence and 20 never smoking) aged 21-26. An interview was performed before the study. The study of greasiness, exfoliation and skin hydration was done using the device named Nati Analizer Beauty of Science. The skin of the subjects was not washed before the test and any skin caring preparations had not been applied since the day before. For a period of five weeks the subjects underwent the treatments with the use of sonophoresis along with the introduction of a moisturizing and sebum regulating ampoule, in order to verify the effectiveness of cosmetic treatment. After a series of treatments the test was performed again with the use of the same device. Before the study, the researchers hypothesized that active nicotine smokers will have a worse skin condition than non-smokers.

Results: The interview performed did show that smokers are aware of negative effects of nicotine on their skin, so they pay more attention to daily care, and use cosmetics with a strong moisturizing action. Active nicotine smokers did not have a worse skin condition than non-smokers. 

Conclusions: The results received have not confirmed the hypothesis and popular beliefs that skin condition of active smokers is worse than this of none-smokers. The sonophoresis treatment had a greater impact on reducing sebum secretion in nonsmokers, but they increased the degree of moisture in non-smokers.

Keywords: active smoking, passive smoking, skin hydration, skin lubrication