Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Kurs - pielęgniarstwo neonatologiczne.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
organizuje kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego  uprawnia pielegniarki i położne do podejmowania świadczeń medycznych w opiece nad noworodkiem zdrowym, chorym oraz w stanach zagrożenia życia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Kurs posiada akredytację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Numer konta BANK MILLENNIUM  SA  nr 96 1160 2202 0000 0000 3638 4649
CAŁKOWITY KOSZT KURSU 1430 zł

Plan zajęć  marzec - maj 2013.

DOCPlan zajęć kursu pielegniarstwo neonatologiczne.doc

Legenda do planu zajęć:

SW - sala wykładowa przy Rektoracie

W dniu 08.06.2013r. o godzinie 9.00 w sali nr SW odbędzie się egzamin państwowy dla uczestników kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo neonatologiczne.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie wszystkich wpisów wykładowców zajęć teoretycznych i praktycznych (data, zaliczenie, podpis) oraz dokonanie opłaty za kurs. 
Karę kursy należy posiadać przy sobie w dniu egzaminu.

W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązków, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do egzaminu.

 

 

Licznik wizyt na stronie: 31355
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 19-12-2011 09:38

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera